Filipova 2013 / 1,148 00, Praha 4

Tel.: 271 910 328
Email
: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz

 

Typ sociální služby: odlehčovací služba, osobní asistence

Cílová skupina: děti 2-15let, různé typy i stupně zdravotního postižení

 

Odlehčovací služba

Tel.: 733 553 123, 271 910 328
Email: vedouci.os@hornomlynska.cz

 

Osobní asistence

Tel.: 739 224 792, 272 657 590
Email: vedouci.oa@hornomlynska.cz

 

 

Vytisknout