Termín hostitelská péče naše legislativa nezná, v praxi je však možné se s ní setkat. Tento termín není formálně definován v žádném zákoně, ani vyhlášce, ale v praxi ho umožňuje §30 zákona č. 359/1999 sb. O sociálně právní ochraně dětí. Hostitelská péče je dlouhodobý kontakt dítěte žijícího v dětském domově s osobou či lidmi, kteří nejsou biologickými příbuznými. Je realizována formou návštěv v dětském domově, pobytem u hostitelů doma o víkendech nebo prázdninách či například společnou dovolenou. Mezi hostitelem a dítětem nevzniká žádný právní vztah.

Hostitelská péče je vhodná u dětí, které mají objektivně nižší šanci na pěstounskou péči, tedy u dětí starších 10 let, z velké sourozenecké skupiny, dětí z jiného než majoritního etnika.

Hostitel by měl mít vhodné rodinné a sociální prostředí, být bezúhonný, mít čistý trestní rejstřík, být psychicky způsobilý a mít adekvátní motivaci – pro zjištění těchto informací je prováděno šetření v místě bydliště a je vyžadováno psychologické vyšetření žadatele. Hostitelská péče je vhodná pro děti, které jsou schopny ji pochopit a přijmout. S hostitelskou péčí nejsou spojeny žádné speciální dávky, jako je tomu u pěstounské péče.

 

Souhlas s hostitelskou péčí vydává příslušný OSPOD na základě výše uvedených a popsaných podmínek pro hostitelskou péči. Souhlas OSPDO s pobytem dítěte mimo ústav může být vydán maximálně na 30 dnů.

 

Vytisknout