Vážení voliči,

druhé kolo volby prezidenta proběhne v pátek 27.1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  28.1.2023 od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky obdržíte až ve volební místnosti.

Žádosti o přenosnou volební schránku, o kterou může volič požádat  ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, přijímáme do 26.1.2023 na tel. 235 011 314, paní Herychová, nebo lze žádost zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz. či do datové schránky - zv6bsur . V žádosti je vhodné uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu a tel. spojení, žádost bude předána okrskové volební komisi, která se s voličem v době voleb spojí a domluví případné další podrobnosti.  V době voleb přijímá žádosti již příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrskových volebních komisí jsou zveřejněna na webových stránkách v záložce VOLBY.

Seznam volebních míst (okrsků)
Vytisknout