1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Přihlášení psa do celopražské evidence čipovaných psů.

4. Základní informace k životní situaci

Každý chovatel psa chovaného na území Prahy je povinen nechat trvale označit psa identifikačním číslem psa podle veterinárního zákona.

Od 1.1. 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem – „identifikačním číslem psa“, které musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině.

Mikročipem („identifikačním číslem psa“) nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3.7.2011, zapsaným v dokladech psa (pas, očkovací průkaz, průkaz původu).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlásit očipovaného psa do evidence musí jeho chovatel, což nemusí být zároveň majitel psa. Pro uplatnění slevy za očipování psa je ale nutné, aby přihlašující osoba byla tím, kdo za psa platí místní poplatek.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Označení psa se provádí na náklady chovatele a provádí jej pouze způsobilá osoba (veterinář apod.)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Do 30 dnů od označení je nutné přihlásit psa do celopražské evidence pomocí formuláře - registrační karty vydané Magistrátem hl. m. Prahy.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Do celopražské evidence se psi přihlašují na Magistrátu hlavního města Prahy, případně na Úřadu městské části Praha 13, který postoupí registrační kartu magistrátu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát hlavního města Prahy - Odbor živnostenský a občanskosprávní

Jungmannova 35/29, Praha 1, 11000
E-mail: posta@praha.eu  nebo prostřednictvím datové schránky MHMP – 48ia97h.

Úřad městské části Praha 13 - Odbor ekonomický - Oddělení daní a poplatků

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5
E-mail: podatelna@praha13.cz, tel.: 235 011 411
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář se doručuje na výše uvedené adresy bez dalších dokladů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho obdržíte u veterinářů nebo na oddělení daní a poplatků Úřadu městské části Praha 13.

Registrační karta chovatele psa (dokument MS Word)

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Přihlašování není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut. Lze vyřídit osobní návštěvou i zaslat poštou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Chovatel, který řádně nechá psa očipovat a přihlásí do celopražské evidence na Magistrát hlavního města Prahy může nárokovat slevu z místního poplatku ze psů. Úleva z roční sazby poplatku činí 350 Kč po dobu dvou let (počítáno od počátku ledna následujícího roku po očipování psa).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění.

 

Pozn.: Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo Hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů již před 1.1.2020.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinnosti trvale označit psa a přihlásit jej do celopražské evidence se tato skutečnost posuzuje jako každý jiný správní delikt a ve správním řízení lze chovateli uložit pokutu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vytisknout