Informace o sociálně právní ochraně dětí

Každý z nás se může někdy dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu někoho dalšího. V případech, kdy máš trápení, které se týká tebe nebo tvé rodiny, může ti v něm pomoct právě orgán sociálně právní ochrany dětí. V tomto dokumentu se ti pokusíme vysvětlit, co to vlastně orgán sociálně právní ochrany je, kde ho najdeš, v čem ti může pomoct a jakým způsobem pracuje.

Co to znamená orgán sociálně právní ochrany dětí ?

Na každém městském úřadu (radnici) v Praze je několik odborů. Každý odbor se zabývá nějakou činností a má úkoly, které plní. Například odbor životního prostředí se zabývá tím vším, co souvisí se životním prostředím a pracuje na tom, aby se na daném místě lépe žilo. Jedním z takových odborů je i Odbor sociální péče a zdravotnictví našeho městského úřadu. Pod tento odbor spadá několik oddělení a každé oddělení má trochu jinou funkci. Na tomto odboru také najdeš orgán sociálně právní ochrany dětí. Někdy se mu také mezi lidmi říká „sociálka“ a známá je jeho zkratka OSPOD. Na té pracují sociální pracovníci a kurátoři pro mládež. Sociální pracovníci i kurátoři mají trochu jinou náplň práce a věnují se jiným věcem. Na oddělení navíc pracují i sociální pracovníci, kteří se specializují na určité věci a problémy.

Obecně můžeme napsat, že orgán sociálně právní ochrany dětí se zabývá tím, aby se dítěti nedělo nic špatného a aby se o něj rodiče starali, tak jak mají. Řeší vše ohledně Tebe nebo Tvé rodiny např. Pokud potřebuješ Ty nebo Tvoje rodina s něčím pomoci, když se rodiče mezi sebou hádají, když se chtějí rozvádět, když máš nějaké problémy nebo trápení ve škole, když Tě doma někdo bije nebo je na Tebe hodně zlý.

Právě od toho, aby někdo s takovou situací Tobě nebo Tvé rodině pomohl je tu OSPOD a sociální pracovníci, kteří tu pracují.

Kdo je to sociální pracovník a co dělá ?

Sociální pracovníci a kurátoři jsou lidé, kteří pracují na OSPOD. Každý z nich řeší věci, které se týkají Tebe nebo Tvé rodiny. Jejich základním úkolem je, aby se Ti dobře dařilo, mohl si vyrůstat bez nějakého stresu a trápení. Jsou tu od toho, aby Ti poradili, pomohli Ti, ochránili Tvá práva, hájili Tvé nejlepší zájmy a zajistili Ti bezpečí a ochranu, pokud ji potřebuješ.

Pokud si v nějakém nebezpečí, tak mají povinnost udělat vše proto, aby si byl v bezpečí a nikdo ti neubližoval. Nikdo totiž nemá právo dělat Ti něco, co se Ti nelíbí nebo Ti nějak ubližuje (fyzicky Tě trestat, osahávat Tě, nestarat se o Tebe, nedávat Ti najíst a podobně). Aby se Ti takové věci neděly, mají sociální pracovníci různé prostředky a postupy, jak tomu zabránit.

 

 

Psali jsme o tom, že sociální pracovníci a kurátoři pro mládež mají různé úkoly a řeší různé věci:

Sociální pracovnice: mají na starost děti a rodiny, které mají nějaké trápení nebo řeší složité situace v rodině. Mají na starost rodiče, kteří se rozvádí a pomáhají zjistit, u koho by bylo dítěti nejlépe. Řeší případy, kdy se rodiče o děti nestarají nebo se o ně nezajímají a pomáhají takovou situaci napravit. Pomáhají v situacích, kdy se rodiče mezi sebou hádají a nejsou schopni se na ničem domluvit. Potkáš se s nimi také v případě, když se dozví o tom, že by ses nemusel doma cítit dobře.

Některé sociální pracovnice se věnují dětem, které nemají rodiče nebo nemohou z nějakých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině a je potřeba jim najít nějakou jinou rodinu nebo jiného příbuzného, kde se budou mít dobře a bude je mít někdo rád. Také se starají o lidi, kteří by si takové dítě chtěli vzít (třeba nemůžou mít svoje vlastní nebo by chtěli pomáhat jiným dětem). Odborně se těmto věcem říká náhradní rodinná péče (je to odvozeno od toho, že hledají nějakou náhradu rodiny). Existují různé typy takové náhradní rodinné péče a odborně se jim říká například pěstounská péče nebo osvojení (adopce).

Jedna ze sociálních pracovnic se také věnuje případům, kdy dětem někdo ubližuje: bije je, dělá jim špatné věci, osahává je. Zároveň se věnuje rodinám, kdy takto ubližuje jeden z rodičů tomu druhému (říká se tomu domácí násilí). V takovém případě se snaží pomoct dítěti, aby bylo v bezpečí a aby se mu to nedělo. Zároveň pomáhá i rodičům a řeší s nimi takové situace.

Kurátoři pro mládež: Věnují se dětem a mladistvým, kteří dělají něco, co je protizákonné nebo porušuje nějaké společenské normy – obecně se tomu říká výchovné problémy. Řeší takové situace jako například záškoláctví, trestnou činnost (krádeže, sprejování…), špatné chování ve škole nebo k rodičům, pití alkoholu, užívání drog, útěky z domova a další.

Jak se můžu na OSPOD obrátit?

Kontaktovat nás můžeš osobně, telefonicky, poštou nebo emailem. Není k tomu přitom nutné, aby tě doprovázela dospělá osoba. Pokud chceš, můžeš přijít i anonymně. Pro to, abychom tvou situaci mohli řešit, budeme potřebovat tvé jméno a další údaje. Informace i další kroky jsou bezplatné.

Obrátit se na náš úřad můžeš, pokud máš trvalé bydliště na Praze 13, nebo na Praze 13 bydlíš.

Kde?

Úřad sídlí na adrese: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00. Dostaneš se k nám metrem B na stanici Hůrka. Po tom co vystoupíš z metra, uvidíš prosklenou budovu do kulata s hodinami. OSPOD sídlí ve druhém patře.

Kdy?

  • Bez objednání se na nás můžeš osobně v úředních hodinách: Pondělí a středa od 8 do 18 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 13 hodin.
  • Mimo úřední hodiny nám můžeš zatelefonovat v pracovní době a domluvit se na možné návštěvě: Pondělí a středa od 8 do 18 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14.30 hodin. Kontakty na pracovníky OSPOD jsou uvedeny dole v příloze
  • Pokud by ses někdy cítil v nebezpečí nebo ohrožení neváhej a volej policii – linku 158. Pracovníci OSPOD slouží i mimo pracovní dobu a pokud bude potřeba, policie nás zavolá. O to, aby nás policie zavolala, můžeš i sám požádat.

Kontakt na jednotlivé pracovníky nalezneš v příloze

Co se bude dít s Tvým případem?

Sociální pracovníci i kurátoři spolupracují při řešení případů s různými institucemi, jako je škola, lékaři, policie, soudy a další. Takové instituce nám také mohou oznámit, že se v rodině děje něco špatného a požádat nás o pomoc.

  • Pokud se dozvíme o nějakém případu nebo sám přijdeš, posoudí se jak je situace akutní a zda nepotřebuješ pomoci hned a není potřeba zajistit tvé bezpečí.)
  • Poté se ho ujme konkrétní sociální pracovník – koordinátor případu, který bude Tvůj případ řešit. Každý pracovník má na starosti určité ulice na Praze 13 a podle toho je případ přidělen.
  • Pokud přijdeš osobně, ujme se Tě někdo, kdo si s tebou může v danou chvíli popovídat
  • Pokud pošleš email nebo dopis, je co nejdříve přidělen konkrétnímu pracovníkovi, který ho vyhodnotí a nejpozději do týdne se Ti ozve (telefonem, emailem, návštěvou ve škole – podle toho, co sis zvolil jako nejlepší možné řešení) a domluví si s Tebou další postup, který Ti bude nejvíce vyhovovat. Zároveň Ti řekne, jakým způsobem Ti může pomoci.
  • Pracovník si s Tebou promluví o věci, která Tě trápí a pokusí se Ti poradit co dělat nebo s Tebou vymyslí nějaký plán. Domluví se s Tebou na dalším postupu, tak aby byl pro Tebe co nejlepší.
  • Pokud nebudeš chtít, aby se o tom, s čím si se nám svěřil/a někdo dozvěděl, pokusí se Tvé přání respektovat.

Jaké další činnosti OSPOD vykonává?

Zastupování u soudního řízení – Když se rodiče rozvádí, musí nejdříve soud určit  u koho dítě bude bydlet (říká se tomu určení o výchově). Důležitý je přitom názor dítěte.  OSPOD u soudu zastupuje dítě a chrání jeho nejlepší zájem a sděluje soudu jeho názor. Dává pozor na to, aby ho nikdo netlačil do něčeho, co samo nechce.

 

Podání návrhu na nařízení ústavní výchovy – Když děti nemají podmínky pro to, aby mohli vyrůstat ve vlastní rodině, rodiče se o ně nezajímají nebo mají děti velké výchovné problémy a rodiče již nemají možnosti, jak je vychovávat může OSPOD podat návrh k soudu na nařízení ústavní výchovy. Jedná se o poslední variantu, jak situaci řešit a jde o krajní řešení. Vždy se OSPOD snaží najít jiné možnosti a řešení situace. Přednostně se vždy před umístěním do ústavu hledají příbuzní dítěte, ke kterým by mohlo jít

Pořádání případových konferencí – když je nějaký případ hodně složitý nebo hrozí umístění do ústavní výchovy, pořádá OSPOD případové konference. Jedná se o setkání odborníků, kteří rodinu znají (učitelé, lékaři, psychologové). Ti se snaží najít nejlepší možné řešení situace a naplánovat další kroky.

Vyhodnocování situace – aby mohl OSPOD dítěti a rodině co nejlépe pomoci, musí vyhodnotit co je pro dítě a rodinu nejlepší a jakou pomoc potřebují. Na základě tohoto vyhodnocení s rodinou a dítětem OSPOD plánuje kroky, které situaci budou řešit a rodině pomůžou. Takové kroky se zapisují do individuálního plánu a pravidelně se vyhodnocují.


Kontakty na pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout