V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033, které se týká přijatých krizových opatření, jsou v naší městské části Praha 13 určeny školy, kde bude zajištěna nezbytná péče o děti ve školním věku do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a to v případě, že nemají zajištěnou péči o dítě. Umístění dítěte bude provedeno na základě žádosti podané u zaměstnavatele. Bližší informace pro rodiče a zákonné zástupce z výše uvedené kategorie pracovníků obdržíte od 8.00 do 16.00 hodin na Odboru školství Úřadu městské části Praha 13, tel. 235 011 432.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství 

Vloženo: 13.10.2020 – Eva Černá ; Přečteno 656 x
Vytisknout