Vážení voliči,

pokud jste přihlášeni k trvalému pobytu na adrese Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 (úřední adresa) a máte zájem jít volit v  komunálních volbách, které proběhnou ve dnech 23.9. a 24.9.2022, můžete tak učinit ve volebním okrsku č. 13045, který se nachází v ZŠ Mezi školami 2322/1, Praha 5. Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti, nebo si je můžete vyzvednout předem, a to po prokázání příslušnosti k volebnímu okrsku (předložením dokladu totožnosti)  na informacích Úřadu MČ Praha 13.

Vytisknout