Hábova 1571 / 22, 150 00 Praha 5

Tel.:
235 517 313
Email: info@infocentrum-sluch.cz
Web: http://www.infocentrum-sluch.cz/

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. hájí zájmy neslyšících a nedoslýchavých dětí
a dětí s kombinovaným postižením a jejich rodičů. Pomáhá rodinám při překonávání následků sluchového postižení a snaží se přispět k tomu, aby se mohly děti se sluchovým postižením co nejlépe uplatnit ve většinové, slyšící, společnosti. Toho chce docílit zejména cíleným zvyšováním informovanosti rodičů
o specifických potřebách neslyšících a nedoslýchavých dětí, i osvětovou činností ve většinové společnosti.

Zveřejněno: 23.06.2005 – AdminP13 Administrátor P13 ; Přečteno 12878 x
Vytisknout