Databáze přenosů nebezpečných látek do životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí spustilo 30. 9. 2005 stránky Integrovaného registru znečišťování. Jedná se o databázi, která shromažďuje údaje o emisích a přenosech nebezpečných látek z jednotlivých podniků do životního prostředí. Občané si na stránkách mohou zjistit, jaké škodlivé látky a v jakém množství vypouštějí podniky v dané lokalitě do vzduchu, vody či půdy. Získají tak určitou představu, nakolik je znečištěno místo, kde žijí.

Sdružení Arnika zřídilo speciální stránky, nazvané Budoucnost bez jedů, které jsou jakýmsi průvodcem po Integrovaném registru znečišťování. Občané zde najdou mimo jiné podrobné informace o účincích jednotlivých chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí.

 

Integrovaný registr znečišťování
 

Zveřejněno: 02.03.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 34847 x
Vytisknout