V minulém čísle STOPu pan starosta informoval o usnesení zastupitelstva, které se jednomyslně shodlo na uspořádání veřejného projednání k připravované výstavbě bytových domů na Šostakovičově náměstí (dnešní OC Paprsek na metru Stodůlky). Zapomněl sice zmínit, že se tak stalo až po třetím návrhu opozičního klubu Zelených a Pirátů, a že nebylo úplně jednoduché tento bod na program zastupitelstva dostat. Ale nakonec vše dobře dopadlo a i díky petici stodůleckých, po urgencích, a v rozporu s jednacím řádem až přímo při zasedání, byl tento tisk zařazen na jednání, projednán a podpořen (záznam je možné shlédnout na www.zeleniapiratipro13.cz). Díky za to a doufejme, že se veřejné projednání za účasti investora do konce března zrealizuje a přispěje k významným úpravám připravovaného projektu.

Na jednání prosincového zastupitelstva jsme ale v souvislosti s výstavbou otevřeli i další téma, které je pro Prahu 13 více než aktuální, a to jsou představy Institutu plánování a rozvoje o humanizaci sídlišť vytvářením výškových dominant v jejich centrech. Tento názor se promítá do příprav Metropolitního plánu, jehož první návrh byl na konci roku 2017 zveřejněn, a jemuž by měla věnovat pozornost nejen radnice, ale s její pomocí i místní veřejnost. Pokud už se totiž stalo, že dosud nebyla stanovena pro území naší MČ výšková regulace, že v uplynulých desetiletích byly městem a za podpory městských částí rozprodány budovy a pozemky pod obchodními centry, a že i další strategické pozemky jsou v rukách soukromých vlastníků, je nová územně plánovací dokumentace (Metropolitní plán) poslední pojistkou, jak lze novou výstavbu v naší MČ regulovat. Proto jsme v interpelacích navrhli, aby se tímto zabývalo na svém dalším jednání také zastupitelstvo naší městské části a zastupitelé i veřejnost tak byli seznámeni s tím, jaké připomínky naše městská část k návrhu Metropolitního plánu uplatňuje a mohla je případně i doplnit.

Zuzana Drhová, klub Zelení a Piráti pro 13

Vytisknout