Městská část Praha 13 se každoročně zapojuje do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a pořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. Tuto dobrovolnickou akci v pátek 6. dubna symbolicky zahájil starosta Prahy 13 David Vodrážka, který před radnicí přivítal letošní patrony úklidu – plážovou volejbalistku Kristýnu Kolocovou a fotbalistu Jana Rajnocha, aby se společně mohli pustit do úklidu. 

Dobrovolnické úklidy občanů a pracovníků MČ Praha 13 pak proběhly v sobotu 7. dubna. Zúčastnilo se jich okolo 200 občanů naší městské části, což je oproti loňskému roku dvojnásobný počet. Mezi účastníky byli rodiče a děti z česko-anglické školky Domeček pod Velkou Ohradou, pracovníci firmy CEMEX, členové spolků i politických stran, bytová družstva a jednotlivci, kteří uklízeli samostatně nebo složili skupiny z obyvatel v okolí svého bydliště.

Je opravdu k neuvěření, co vše lidé dokáží vyhodit. Při této akci bylo sebráno asi 20 m3 odpadů všeho druhu a bylo sebráno zhruba 400 pytlů o objemu 50 l. Vedle pytlů byly sebrány také hromady velkoobjemového odpadu, zejména pneumatik, textilního odpadu, elektroodpadu i železného šrotu. Uklízelo se okolo stanice metra Nové Butovice, v okolí Malé a Velké Ohrady, okolí meandru Prokopského potoka pod sopkou, v Centrálním parku, v Nových Butovicích a částečně podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky. Do akce se dokonce zapojili někteří bezdomovci, kteří uklidili skládky po jiných lidech z ulice. Lidé bez přístřeší si uklidili bezprostřední okolí svých příbytků. Na vyjednání úklidu a kontaktu s bezdomovci se podíleli pracovníci terénního programu NADĚJE.  Odbor životního prostředí zajistil svoz sebraného odpadu po akci. Opět nás moc potěšily milé dopisy některých dobrovolníků po akci. Lidé nás v nich mj. upozornili na další skládky, které nemohli sami uklidit. Také nám popisovali, co všechno našli. Z některých jsme vybrali tato sdělení:

„Jsem nadšená, kolik dobrovolníků se k nám přidalo. Celkem 14 dospělých a 12 dětí z mateřské školy Domeček. Letos jsme uklízeli opravdu velikou plochu. Původně byl plánovaný menší okruh, ale když jsme viděli tu strašnou spoušť, neváhali jsme si trasu prodloužit. Málem nám ani pytle nestačily, protože se k nám přidali i náhodní kolemjdoucí na procházce. To bylo vážně úžasné!“

„Napočítali jsme cca 53 - 55 pytlů. Přišlo spoustu lidí. Čekal jsem, že pytlů bude ještě o trošku víc, ale odpad byl spíš menší - spousty obalů...“

„Sesbírala jsem sama odpadky z trávníků podél silnice, začala jsem před hospůdkou na rohu. Vynechala jsem jeden trávník a to před večerkou. Tam jsem si připadala opravdu trapně, když na mě otevřenými dveřmi koukali zevnitř z obchodu. Asi jim to smetiště nevadí.  Ráda bych si časem u vás vyzvedla další pytle, abych mohla pokračovat v úklidu.“

„Nakonec jsme byli jen dva. Za dopoledne jsme nasbírali tři pytle. Největší radost máme z vyčištění okolí zastávky Nušlova, kde bylo odpadků opravdu hodně a rozdíl "před" a "po" je znatelný.“

„Sesbíraného odpadu je asi 300 kg. Několik starých pneu, včetně jedné z kamionu, nějaké železné kusy, starý vysavač, monitor....“

„Počet účastníků byl asi 45 z toho 5 dětí. Odpadu bylo sebráno celkem 1270 kg, z toho jsme vytřídili 390 kg. (sklo, plast, plechovky).“

„Uklizená místa po akci už jsem nefotila, prostě jsou to teď ty samé fleky se žlutou trávou jen bez toho odpadu :-). Hodně často jsme naráželi na podezřelé igelitové pytlíky s hnědým obsahem.“

Přestože akce vypadá opravdu velkolepě a všem účastníkům patří obrovské díky! Je to jen kapka v moři odpadů, které se stále nacházejí na území naší městské části. Odbor životního prostředí bude dále pokračovat v úklidech černých skládek. Neustále odstraňování černých skládek je velmi finančně nákladné a odpadů každoročně přibývá. Odpadky nacházíme v zeleni, okolo kontejnerů, na hřištích, okolo trafostanic, cest, nákupních středisek atd. Pro lidi jsou přitom přistavovány velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a jsou jim k dispozici sběrné dvory, kde je možné odpady zdarma uložit. Systém odpadového hospodářství města umožňuje stavět se k jejich odkládání zodpovědně a otázka „Kam s nimi?“ je už vyřešena.
Lidé se často snaží přenášet odpovědnost za hromady odpadků na radnici. Odpovědný je však především každý člověk za své činy i za vzhled okolí, ve kterém žijeme. Každý obyvatel naší městské části má kromě práv také své povinnosti. Černé skládky nehromadí jen bezdomovci, na které jsou často sváděny. Při cestě domů mne přivítal doslova rozkopaný odpadkový koš přímo v sídlišti. Byl odtržený ze stojanu a odpadky rozházené po širokém okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí dobrovolníků i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně uklízí nepořádek z našeho města.

Dana Céová, odb. životního prostředí

IMG_2035+

IMG_2063+++

uklidme cesko 3

uklidme cesko_anot

uklidme cesko 4

uklidme cesko 2

Vytisknout