PŘEČTI-VRAŤ-VYMĚŇ. To je princip knihobudek, které si začaly v naší městské části nacházet svá místa. Po atriu radnice a poliklinice Lípa Centrum zahájila v polovině února provoz knihobudka s pořadovým číslem tři.

Protože je umístěna v Mateřské škole Ovčí hájek 2177 v Nových Butovicích, její využití se od ostatních trochu liší. Není určena široké veřejnosti, ale zhruba 120 předškoláčkům a jejich rodičům.

Proto také obsah knihovny bude více odpovídat malým „čtenářům“, kteří si tak nenásilnou formou budou vytvářet pozitivní vztah ke knížkám a později ke čtení.

Ve čtvrtek 15. února 2018, se při malé slavnosti děti prvně seznámily s obsahem „své knihovny“, byli kromě ředitelky školy Hany Baštové přítomni také zastupitel Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu a vzdělávání Yveta Kvapilová a Miloš Drha.


knihobudka mš oh
Vytisknout