Hygienická stanice hl. m. Prahy provedla v průběhu prvního pololetí na 17 vybraných základních školách v Praze měření koncentrace oxidu uhličitého. Kvalita ovzduší ve třídách je nanejvýš důležitá zvlášť v topné sezóně, kdy se třídy méně větrají. Děti ve třídách potřebují nejen dostatečné teplo, ale také čerstvý vzduch, který má vliv na jejich koncentraci a bdělost.

Na základě výsledků měření Hygienická stanice hl. m. Prahy doporučuje v místnostech:

-  větrat krátce, ale častěji

-  větrat s otevřenými dveřmi, aby byl postup vzduchu efektivnější

-  větrat o každé přestávce

-  nepřetápět vnitřní prostory (optimální teplota je 20 – 22 °C)


Kontroly koncentrace oxidu uhličitého ve školních třídách - doporučení

 

Jan Jarolímek
ředitel Krajské hygienické stanice hl. m. Prahy

Vytisknout