Centrální park v Praze 13 je oblíbenou destinací nejen obyvatel Prahy 13. Relaxovat sem jezdí i přespolní a čas tu tráví i mnoho lidí, kteří zde pracují a polední pauzu si chtějí zpříjemnit v zeleni. Park, který svou rozlohou 42 hektarů tvoří pomyslnou zelenou osu naší městské části, se postupně buduje od roku 1991. Jeho dominantami jsou Stodůlecký a Nepomucký rybník, halda „Makču Pikču“ a také tubus metra B. Oblíbenost parku nás všechny velmi těší, ale nese s sebou bohužel i negativa. Správci parku se v poslední době potýkají se zvýšeným objemem odpadu po návštěvnících, a proto radnice navýšila svozy vyvážení odpadkových košů. Během celého roku do parku zavítají tisíce lidí a to s sebou samozřejmě nese i náklady na jeho údržbu, kterých si je vedení městské části dobře vědomo.

  „Péče o zeleň a úpravy travnaté plochy jsou naší standardní povinností, stejně jako péče o dětská hřiště, lavičky a další prvky, které mají návštěvníci parku k dispozici. Aktuálně bohužel řešíme zvýšené množství odpadků, které parku neprospívají. V Centrálním parku se nachází celkem 80 košů na drobné formy odpadků. Ale ty jsou často přeplněné. Proto jsme se rozhodli navýšit četnost svozu z parku na téměř dvojnásobek,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Bylo by velmi žádoucí, aby návštěvníci byli ohleduplnější. Věřím, že když uvidí přeplněný koš, odpadky odnesou do jiného a nebudou vytvářet hromady kolem“.

  Během pandemie se změnilo mnohé, například způsoby stravování. Mnoho lidí si zvyklo nosit jídlo v obalech s sebou do parku, takže v koších končí velké krabice od pizzy, plastové lahve i krabičky z restaurací. To, co má končit v tříděném odpadu, zbytečně zaplňuje parkové koše. Tříděný odpad se dá zpracovat a následně využít. Všechno nemusí končit na skládkách nebo ve spalovnách. Stejně tak finanční prostředky potřebné na pokrytí zvýšených nákladů na úklid odpadků v parku by se mohly využít smysluplněji, např. na nové lavičky nebo nové výsadby.

CP

koš

CP

CP

 

Vloženo: 09.06.2021 – Eva Černá ; Přečteno 263 x
Vytisknout