Na MČ Praha 13 se rádi věnujeme osvětě a podporujeme nejrůznější takto zaměřené akce.
Radní Aneta Ečeková Maršálová spolu s panem starostou Davidem Vodrážkou převzali záštitu nad Memoriálem Alice Masarykové, aby obnovili tradici na Praze 13 a vzdali hold zakladatelce Československého červeného kříže, jehož byla 20 let předsedkyni, paní Alici Masarykové.
Važme si života, poskytnout první pomoc by měl umět každý!

memo am
Vytisknout