Městská část Praha 13 nabízí Vám, občanům městské části, možnost upozornit úřad pomocí zprávy MMS nebo e-mailu na aktuální problém v úklidu či pořádku na území Prahy 13 a poté sledovat na webových stránkách, jakým způsobem je Váš podnět vyřízen.

Stačí odeslat z mobilního telefonu nebo počítače fotografii poškozené lavičky, nepořádku, rozbitého chodníku, neposekané trávy, vznikající skládky apod. na emailovou adresu mms@praha13.cz. Do textu je třeba uvést zejména co nejpřesnější údaje, které pomohou identifikovat konkrétní místo problému (např. souřadnice GPS, ulici a číslo domu nebo číslo sloupu veřejného osvětlení). Na této webové stránce pak můžete průběžně sledovat průběh řešení problému až po jeho úplnou nápravu.

Upozorňujeme, že budou vyřizovány podněty, týkající se nepořádku na území MČ Praha 13, nikoliv týkající se nepořádku mimo území MČ Praha 13. Na zaslané podněty nebude odpovídáno. K nahlášení dopravních přestupků a přestupků proti veřejnému pořádku je určena bezplatná linka tísňového volání Městské policie hl. m. Prahy č. 156.

Rostoucí obliba a rozšířenost mobilních telefonů s fotoaparátem a ochota občanů podílet se na řešení může pomoci rychleji napravit nedostatky a odstranit závady na veřejných prostranstvích.

Focení závad či hlášení problému umožňuje i naše mobilní aplikace, kterou si můžete kdykoli zdarma stáhnout např. zde: http://www.praha13.cz/Praha-13-v-mobilu

Po stažení aplikace si dovolujeme požádat občany, aby MMS odesílali ihned po vyfocení inkriminovaného místa, nikoliv až následně např. z domova, protože pak souřadnice nesouhlasí se skutečností a vyřízení MMS podání je v tomto případě komplikované z důvodu chybějící lokalizace a v některých případech nelze vyřídit vůbec. Při lokalizaci nepořádku nám též hodně pomáhá uvedení čísla nejbližší lampy veřejného osvětlení.

Předem děkujeme za Váš zájem o pořádek v Praze 13 a za iniciativu.

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Tato služba byla zavedena v rámci projektu "Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13" (reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00112)

12345678910...
502/2023 Uvolněné dlaždice
Při stoupnutí na 2 uvolněné dlaždice v průchodu mezi mohylovou a zvoncovitou se výrazně hýbají, nebezpečné zejména na koloběžce.
Oznámeno: 22.9.2023 13:25
Kategorie: Ostatní
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
22.9.2023 13:35
Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena k zajištění nápravy Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
501/2023 Skládka ve vnitrobloku Janského x Přecechtělova x Prusíkova
Skládka v zelení
Oznámeno: 22.9.2023 7:27
Kategorie: Zeleň, dětská hřiště
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
22.9.2023 8:11
Dobrý den, úklid skládky byl zadán správcovské firmě. Děkujeme za upozornění, OŽP.
22.9.2023 7:34
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno k zajištění nápravy odboru životního prostředí. OKR.
500/2023 Nepořádek u tubusu metra
Dobrý den, zasílám fota z pod tubusu u Zázvorkove ulice za tenisovou halou Jana B.
Oznámeno: 21.9.2023 9:47
Kategorie: Úklid města
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
21.9.2023 9:49
Dobrý den, Vámi nahlášený podnět byl postoupen k zajištění úklidu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
499/2023 Nepojizdny vrak zabirajici misto slusnym obcanum
Nepojizdny autovrak
Oznámeno: 20.9.2023 18:30
Kategorie: Autovraky
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
21.9.2023 7:41
Dobrý den, na základě již předchozího oznámení, provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření, u Vámi uvedeného motorového vozidla. Na základě tohoto šetření nabyla SSHMP podezření, že vozidlo je odstaveno v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích, tedy je vozidlem bez platné technické prohlídky (dále jen vozidlo bez platné TP). U tohoto vozidla proběhly úkony dle ustanovení § 19d odst. 5 zákona o pozemních komunikacích, spojené se zjištění údajů rozhodných pro ověření tohoto podezření. Na základě výsledků provedené lustrace bylo zjištěno, že (RZ VIN) uvedeného vozidla neprochází registrem silničních vozidel. Tedy nelze zjistit platnost technické prohlídky u předmětného vozidla a realizovat postup odstranění silničního vozidla dle ustanovení § 19d zákona o pozemních komunikacích. Vozidlo bylo dne 11. 4. 2023 znovu zkontrolováno našimi techniky; je ve stejném stavu a nevykazuje známky vraku. Děkujeme za pochopení. SSHMP
497/2023 Dlouhodobě nepojizdný autovrak
Bez spz stoji na miste vice jak rok
Oznámeno: 20.9.2023 18:28
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
21.9.2023 7:34
Dobrý den, Váš podnět , týkající se vraku osobního vozidla byl postoupen k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
498/2023 Nepojizdny vrak
Dlouhodobe nepojizdny vrak bez spz
Oznámeno: 20.9.2023 18:27
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
21.9.2023 7:38
Dobrý den, Váš podnět , týkající se vraku osobního vozidla byl postoupen k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
496/2023 Malý přístřešek - zas. Červeňanského
Stále jsem nedostala odpověď z 29.5., proč je na autobusové zastávce Červeňanského malý přístřešek, když na zastávkách před i za jsou dávno nové?!
Oznámeno: 20.9.2023 10:40
Kategorie: Silnice, dopravní značky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
22.9.2023 8:11
Dobrý den, děkujeme za dotaz a za Váš zájem o nové zastávkové přístřešky MHD.. Naše společnost THMP byla pověřena Magistrátem hl. m. Prahy výměnami zastávkových přístřešků v souvislosti se skončením nájemní smlouvy mezi Hlavním městem Praha a společností JCDecaux. Z tohoto důvodu jsou nyní na území hlavního města Prahy demontovány a nahrazovány pouze zastávkové přístřešky ve vlastnictví této společnosti, které leží na pozemcích HMP. Na zastávce Červeňanského žádný přístřešek ve vlastnictví společnosti JCD instalován nebyl, proto nebyl předmětem smluvních náhrad. Pro pokračování ve výstavbě dalších přístřešků nad rámec smluvních náhrad přístřešků JCDecaux je v rámcové smlouvě mezi THMP a HMP na výměnu přístřešků ještě možnost opce. Ta však do této doby nebyla ze strany HMP uplatněna. V případě jejího uzavření bude moci THMP zahájit novou výstavbu přístřešků na lokalitách dle žádostí městských částí. Zastávka Červeňanského již je evidována v seznamu požadovaných náhrad v další fázi. Děkujeme za pochopení situace. THMP
20.9.2023 11:03
Dobrý den, k Vašemu podnětu sdělujeme, že výměnu nových přístřešků u zastávek MHD v celém hlavním městě Praze realizuje a zajišťuje pouze společnost Technologie hlavního města Prahy, která byla požádána o zařazení této zastávky do seznamu na výměnu přístřešku. Děkujeme za pochopení. Tým MMS- hlášení problémů
495/2023 naprasklé prkno na hřišti u Nepomuckého rybníku
naprasklé prkno před domečkem v pískovišti na hřišti v Centrálním parku pod tubusem. Stav všech prken je špatný, jsou prošlapaná.
Oznámeno: 19.9.2023 18:11
Kategorie: Zeleň, dětská hřiště
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
20.9.2023 17:37
Dobrý den, výměnu naprasklého prkna před domečkem na dětském hřišti u Nepomuckého rybníka provede správcovská firma. Děkujeme za podnět, OŽP
20.9.2023 7:36
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno k prošetření a zajištění nápravy odboru životního prostředí. OKR.
494/2023 Nefunkční zelená na semaforu
Dobry den, nahlašuji Vám, že na adrese Nárožní 2787/7a je nefunkční zelena barva na semaforu pro chodce - viz foto. Červena svítí bez problému. S pozdravem, L. obyvatel Prahy 13
Oznámeno: 19.9.2023 9:33
Kategorie: Ostatní
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
19.9.2023 9:35
Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena k prošetření a zajištění nápravy Technické správě komunikací hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
493/2023 Koš u dětského hŕiště
Nevysypaný koš
Oznámeno: 19.9.2023 6:47
Kategorie: Úklid města
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
20.9.2023 7:41
Dobrý den, koš byl vysypán a nepořádek uklizen. OKR.
19.9.2023 7:43
Dobrý den, odpadkový koš bude vysypán při pravidelném svozu odpadu. OKR.
492/2023 Autovrak na parkovišti před domem Fantova 1785
Autovrak bez RZ. Zabírá 2 místa.
Oznámeno: 18.9.2023 20:14
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
19.9.2023 7:33
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Správě služeb hl. m. Prahy k prošetření technického stavu vozidla. OKR.
491/2023 Hladina Nepomuckeho rybníka
Snižuje se hladina rybníka, když přítok přitéká.
Oznámeno: 18.9.2023 17:02
Kategorie: Ostatní
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
19.9.2023 7:12
Dobrý den, naše organizace připravuje výlov RN Stodůlky II (Nepomucký). Plánovaný výlov bude 6.10.2023 Začali jsme manipulovat. O termínech výlovů sledujete naše webové stránky. s pozdravem Vedoucí oddělení vodního hospodářství
18.9.2023 17:07
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno společnosti Lesy hl. m. Prahy k prošetření. OKR.
489/2023 Odpadky
Nepořádek u nádob na domovní odpad
Oznámeno: 17.9.2023 10:58
Kategorie: Odpadky, kontejnery
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
18.9.2023 8:11
Dobrý den, v tomto případě musí úklid u sběrných nádob na směsný odpad zajistit správce domu, který toto stanoviště využívá. Děkujeme za pochopení. Tým MMS- hlášení problémů
488/2023 Kontejner
Naplno otevřený žlutý kontejner, nejde zavřít
Oznámeno: 17.9.2023 9:11
Kategorie: Odpadky, kontejnery
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
19.9.2023 13:12
Dobrý den, oprava víka kontejneru byla předána na Pražské služby a.s.. Děkujeme za podnět. OŽP.
18.9.2023 8:05
Dobrý den, Vámi nahlášený podnět byl postoupen Odboru životního prostředí ÚMČ P-13 k vyzvání svozové společnosti a zajištění nápravy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
487/2023 Neposekaná tráva a keře
Prosíme o zajištění seče a ostříhání keřů pozemku 2695/5 a 2309/6
Oznámeno: 16.9.2023 11:14
Kategorie: Zeleň, dětská hřiště
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
22.9.2023 10:38
Dobrý den, k níže uvedenému podnětu sdělujeme, že údržba na pozemku parc.č. 2695/5 v k.ú. Stodůlky je objednána a bude zajištěna. Děkujeme za podnět. MHMP
18.9.2023 7:53
Dobrý den, Vámi nahlášený podnět byl postoupen vlastníkům pozemků k zajištění nápravy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
486/2023 vrak na soukromém pozemku s bulharskou SPZ
několik týdnů stojící vrak auta
Oznámeno: 16.9.2023 7:52
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
18.9.2023 7:35
Dobrý den, k vraku, umístěném na soukromém pozemku sdělujeme, že probíhá dohledání vlastníka předmětného vozidla. OŽP P-13
490/2023 Nepořádek v zeleni v ulici Kolovečská
Vysypaný nepořádek u vstupu do kolektorů na adrese Amforová 1935, vedle domu u bočního parkoviště, vedle schodů k hlavní silnici.
Oznámeno: 15.9.2023 21:45
Kategorie: Úklid města
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
22.9.2023 11:23
Dobrý den, k výše uvedenému podnětu sdělujeme, že úklid na pozemku parc. č. 2166/1 v k. ú. Stodůlky byl objednán a bude zajištěn. S pozdravem MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
18.9.2023 8:55
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění úklidu nepořádku. OKR.
485/2023 Stříbrný autovrak bez SPZky - Britská čtvrť
žádost o vylepeni výzvy a následný odtah
Oznámeno: 14.9.2023 9:06
Kategorie: Autovraky
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
15.9.2023 10:54
Dobrý den, vzhledem ke skutečnosti, že komunikace v Britské čtvrti je v majetku soukromého investora, musí záležitost vraku řešit společnost N.J.B. Real, a.s. Hlavní město Praha řeší pouze vraky na komunikacích, které má ve svém vlastnictví. Děkujeme za pochopení. Tým MMS - hlášení problémů
484/2023 Přeplňený sběrný kontejner
Již několik dní je přeplněný sběrný kontejner a oblečení je poházené okolo.
Oznámeno: 13.9.2023 11:53
Kategorie: Odpadky, kontejnery
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
13.9.2023 12:49
Dobrý den, Vámi nahlášený podnět byl postoupen k zajištění úklidu společnosti Potex. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
483/2023 vyčnívající drát u lampy č. 510967, parcela č. 2342/688, k. ú. Stodůlky
v kopečku hned vedle schodů dolů ke školce ms pohádka vyčnívá ocelový drát že země. v zimě zde děti rady pekacuji a je to nebezpečné
Oznámeno: 13.9.2023 8:02
Kategorie: Zeleň, dětská hřiště
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
13.9.2023 8:49
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno odboru životního prostředí k prošetření a odstranění závady. OKR.
482/2023 Stavebni sut
Po oprave vyduchu byla na miste ponechana stavebni sut.
Oznámeno: 12.9.2023 17:39
Kategorie: Úklid města
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
14.9.2023 11:28
Dobrý den, zasílám info k Vašemu včerejšímu podnětu ohledně nedokončeného úklidu na probíhající stavbě "Oprava nadzemních objektů VZT kolektorů Lužiny - st. 06". Stavbu pro nás realizuje společnost Betosan a.s., termín dokončení je ke dni 14.10.2023. Upozornili jsme včera stavbu na Váš podnět, aby v daném místě provedli úklid. Přesto bych Vás chtěl informovat, že práce na objektech VZT stále probíhají, předmětné místo bude ještě doplněno zahradní zeminou a oseto travním semenem. Nejedná se tedy o finální podobu úklidu. Hezký den a s pozdravem -- IKolektory Praha a.s.
13.9.2023 8:36
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno společnosti Kolektory Praha. k zajištění nápravy. OKR.
13.9.2023 8:10
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Technické správě komunikací k zajištění úklidu suti. OKR
480/2023 Namesti Luka
Neporadek, listy z lonskeho roku
Oznámeno: 12.9.2023 16:32
Kategorie: Úklid města
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
13.9.2023 7:49
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Odboru majetkovému, bytovému k zajištění úklidu. OKR.
479/2023 Nesvítící lampa
V noci nesvítí.
Oznámeno: 12.9.2023 16:20
Kategorie: Veřejné osvětlení
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
13.9.2023 8:55
Dobrý den , děkujeme za nahlášení poruchy veřejného osvětlení. Váš podnět jsme předali našim technikům ke zpracování. S přáním hezkého dne Dispečink THMP
13.9.2023 7:32
Dobrý den, při nahlášení poruchy lampy je potřeba uvést šestimístné číslo lampy, abychom to mohli postoupit správci osvětlení. OKR
478/2023 Nepořádek v parku na soukromém pozemku č. 2131/522, k. ú. Stodůlky
Velká spousta plechovek a jiných odpadků v zeleni na začátku parku u OC Luka v ulici U Jezera.
Oznámeno: 11.9.2023 21:52
Kategorie: Úklid města
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
12.9.2023 7:25
Dobrý den, vlastníci soukromého pozemku budou vyzváni k zajištění úklidu. OKR.
477/2023 Úklid teras u Nepomuckého rybníka u lampy č. 526113
Prosím o úklid vyhlídkových teras u Nepomuckého rybníka. Řada lidí si tu z toho dělá skládku. Všude jsou střepy
Oznámeno: 11.9.2023 16:23
Kategorie: Úklid města
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
11.9.2023 16:38
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno odboru životního prostředí k zajištění nápravy. OKR.
476/2023 Poškozené značky
Dobrý den, v Centrálním parku jsem narazila na poničenou turistickou značku. S pozdravem MS
Oznámeno: 11.9.2023 14:02
Kategorie: Ostatní
Stav: Vyřešeno
Postup řešení:
19.9.2023 9:10
Dobrý den, naši značkaři prověřili stav tabulek a směrovek informačního systému značení vozíčkářské trasy v Centrálním Parku MČ Praha 13 a zjistili poškození tabulek a směrovek i na dalších místech. Objednáme u výrobce a následně nainstalujeme nové tabulky a směrovky. Samotná výroba ale trvá přibližně 3 měsíce. Výměna směrovek za nové bude tedy nějaký čas trvat. Ve srovnání s jinými trasami je rozsah a četnost poškozování informačního systému na této trase neúměrně vysoký. Poškozování turistického značení je přestupkem dle přestupkového zákona. Děkujeme za upozornění. KČT
11.9.2023 14:03
Dobrý den, Vámi nahlášená závada byla postoupena k zajištění nápravy Klubu českých turistů. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
475/2023 Vrak auta na soukromém pozemku s bulharskou SPZ
Dobrý den, posilám fotografie vraku včetně polohy v mapě. Už je tam několik týdnů. Předem děkuji P.L. Praha 13
Oznámeno: 11.9.2023 10:49
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
11.9.2023 10:53
Dobrý den, k vozidlu, umístěném na soukromém pozemku sdělujeme, že probíhá dohledání vlastníka předmětného vozidla. OŽP P-13
474/2023 Nepořádek na soukromém pozemku č. 2342/134, k. ú. Stodůlky
Dobrý den, v ulici Pavrovského zanechal někdo cosi z fotografie, co nejspíš na trávníku nemá co dělat. Souřadnice místa: N 50°2.26867', E 14°20.15757'. Za případné odstranění předem děkujeme. S pozdravem M. K.
Oznámeno: 11.9.2023 9:30
Kategorie: Úklid města
Stav: Předáno odpovědnému subjektu
Postup řešení:
11.9.2023 9:31
Dobrý den, nepořádek se nachází na soukromém pozemku, vlastník bude vyzván k zajištění úklidu. OKR.
473/2023 Nepořádek na vozovce
Dobrý den, bylo by prosím možné odstranit tuto "hromadu barvy", kterou kdosi zanechal u kontejnerů v ulici Pavrovského? Lidé v ní šlapou, tahají se skrz ní kontejnery... Mimochodem, bílá stopa začíná už na ulici Jeremiášova ve směru od Makra a končí právě u těchto kontejnerů. To kdyby chtěl náhodou někdo zapátrat po tom, odkud se ta barva vzala. Jedná se o toto kontejnerové stání: https://mapy.cz/zakladni?source=osm&id=1034659512&x=14.3360681&y=50.0372913&z=20&base=ophoto. Za nápravu a případné vyčištění ulice předem děkujeme. S pozdravem M. K.
Oznámeno: 11.9.2023 9:21
Kategorie: Úklid města
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
11.9.2023 9:22
Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. OKR.
472/2023 Vraky vozidel
Dobrý den prosim o vyřešení dvou zřejmě vraků dle toho, jak jsou vrostlé do plevele, oba stojí na stejném parkovišti. Posílám foto aut i číslo lampy. S pozdravem Z.P.
Oznámeno: 11.9.2023 8:42
Kategorie: Autovraky
Stav: Probíhá řešení
Postup řešení:
11.9.2023 8:44
Dobrý den, Vámi nahlášený podnět byl postoupen k prošetření Správě služeb hlavního města Prahy. Děkujeme za upozornění. Tým MMS - hlášení problémů
12345678910...
Vytisknout