Blíže nespecifikovaný obrázek

Od 13. do 24. 7. proběhl v Praze 13 rychlý průzkum spokojenosti obyvatel městské části. Průzkum se uskutečnil v rámci aktivit Místní Agendy 21. Provedla jej studentka na praxi Tereza Novotná formou přímého dotazníkového šetření v terénu. Respondenti odpovídali na celkem 19 otázek z pěti základních oblastí:  bezpečnost a infrastruktura, životní prostředí a odpadové hospodářství, volný čas, sociální a zdravotní oblast, úřad městské části.

Celkem bylo získáno 950 odpovědí, z nichž 712 bylo kladných, 68 záporných a 170 nebylo hodnoceno z důvodu neznalosti problematiky. Z výsledků vyplývá, že respondenti  jsou z 75 % spokojeni, v 7 % nespokojeni, v 18 % odpovědí nemohli hodnotit.

V malém průzkumu bylo osloveno 50 obyvatel městské části - 13 mužů a 37 žen. Mezi muži bylo 5 studentů, 4 pracující a 4 v důchodovém věku; mezi ženami bylo 12 studentek, 5 maminek na mateřské dovolené, 11 žen v produktivním věku a 9 v důchodu. V každé lokalitě (Stodůlky, Lužiny, Centrální park, Velká Ohrada, Nové Butovice ) bylo osloveno vždy 10 lidí.

rychlý p a 21

1- spokojený

2- nespokojený

3- nemohu hodnotit

 

Oblasti průzkumu:

1. okruh: Bezpečnost a infrastruktura

 • Činnost městské policie (udržování veřejného pořádku)
 • Dostatek přechodů
 • Údržba komunikací a chodníků
 • Dostatek parkovacích míst
 • Regulace pohybu psů po městě a úklid po nich

2. okruh: Životní prostředí a odpadové hospodářství

 • Vzhled městské části celkově
 • Vzhled městské zeleně, dostupnost odpočinkových míst (lavičky aj.)
 • Úklid města a dostupnost odpadkových košů
 • Dostupnost a počet kontejnerů na tříděný odpad

3. okruh: Volný čas

 • Kvalita a počet dětských hřišť
 • Možnost jízdy na kole v městské části
 • Podpora kulturních aktivit ze strany městské části

4. okruh: Sociální a zdravotní oblast

 • Zařízení a možnosti vyžití pro aktivní seniory
 • Poliklinika (nabídka lékařských specializací, prostory)
 • Dostupnost a kapacita MŠ a ZŠ

5. okruh: Úřad městské části Praha 13

 • Úřední hodiny
 • Vstřícnost a ochota pracovníků 
 • Možnost občanů podílet se na rozhodování o řízení města
 • Informování o dění ve městě a činnosti Úřadu městské části (internet, zpravodaj STOP)

Zpráva z dotazníkového šetření

Dana Céová, tajemnice výboru zastupitelstva pro Místní Agendu 21


Agenda 21

Vytisknout