Po dobu nouzového stavu bylo možné prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020. S koncem nouzového stavu již nejsou neplatné doklady k prokázání totožnosti uznávány. Zkontrolujte si proto platnost občanského průkazu a cestovního dokladu. Blíží se období letních prázdnin a dovolených, kdy počet žádostí o vyhotovení těchto dokladů značně narůstá a prodlužuje se tak čekací doba na jejich vyřízení.

Úřední hodiny odboru osobních dokladů a evidence obyvatel jsou:

pondělí, středa (nepřetržitě)   8.00 – 18.00

úterý, čtvrtek, pátek     8.00 – 13.00

- neodkladné záležitosti vyřizujeme výjimečně (po dohodě) i mimo úřední hodiny

- možnost rezervace návštěvy na www.praha13.cz → Jak si zařídit → Rezervace termínů

- možnost přednostního vyřízení požadavků občanů se ZTP, případně s dalším omezením

- možnost požádat o službu off-line (pouze po předchozí dohodě a na základě oprávněného požadavku), kdy 
  úředníci žádost o vydání občanského průkazu pořídí a následně předají vyhotovený doklad v místě pobytu
  žadatele se zdravotním postižením nebo nemůže-li se žadatel k podání žádosti a následnému převzetí
  vyhotoveného občanského průkazu osobně dostavit z jiných závažných dlouhodobých důvodů (jen na území
  MČ Praha 13)
- informace o dokladech připravených k převzetí najdete na www.praha13.cz→ Úřad MČ → Hotové osobní
  doklady

Na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel nabízíme možnost uhrazení správního poplatku kromě hotovosti i platebním terminálem. Další naší službou je zaslání informace o vyhotovení dokladu po uvedení kontaktu na podané žádosti. Oblíbený je i dětský koutek, kde si čas krátí nejmladší čekatelé na doklady. 
  Zkontrolujte si proto platnost osobních dokladů v dostatečném předstihu - před odjezdem na dovolenou, tím předejdete případným nežádoucím potížím, ale také před říjnovými volbami, kdy kvůli neplatnému dokladu vám nemůže být umožněno do Senátu Parlamentu České republiky volit.

 

Vloženo: 15.06.2020 – Eva Černá ; Přečteno 444 x
Vytisknout