Název školy:

 Mateřská škola Balónek, Praha 13, Janského 2188

Adresa školy:

 Janského 2188/14, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 75 030 802

Identifikátor zařízení:

 612 400 506

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 623 893

Fax:

 251 623 893

E-mail:

 ms.balonek@tiscali.cz

URL:

www.msbalonek.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Jaroslava Maxová

Zástupce ředitelky:

 Jitka Rambousková

Maximální povolená kapacita:

 110 dětí

Zaměření školy:

všestranný rozvoj osobnosti dítěte, jeho samostatnosti, sebevědomí, příprava pro vstup do ZŠ, zdravý způsob života; děti 3. a 4.třídy po obědě nespí, mají jen kratkou chvilku na lehátkách

Vybavenost školy:

standardní vybavení, zahrada vybavená mlhovištěm, dřevěnými průlezkami, pískovišti a skluzavkami, hřištěm s umělým povrchem

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

aktvivity probíhají v odpoledních hodinách: angličtina, výtvarný a pohybový kroužek, flétna, keramika, cvičení na balančních míčích

Další školní aktivity:

společné akce rodičů a dětí, besídky, informační schůzky, hravá odpoledne, možnost pobytu rodičů ve třídě při adaptaci dětí, sportovní olympiáda, návštěva divadla, pyžámkové večírky, drakiáda, výlety, karneval, výtvarné souteže 

 

Zveřejněno: 11.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 18417 x
Vytisknout