Název školy:

 Mateřská škola Barvička, Praha 13, Klausova 2449

Adresa školy:

 Klausova 2449/4, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 61 381 551

Identifikátor zařízení:

 600 037 550

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 619 854

Fax:

 251 619 854

E-mail:

 barvicka@mybox.czsjbarvicka@centrum.cz

URL:

www.barvicka.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Mazánková Klára

Zástupce ředitelky:

 Fikrová Dana

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

 všeobecné zaměření, prožitkové učení

Vybavenost školy:
vybavení nábytkem, hračkami, pomůckami a materiálem plně odpovídá počtu a věku dětí a je neustále doplňováno a obměňováno.Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a zcela vyhovovaly individuálním a skupinovým činnostem. K dispozici je rozlehlá průlezkami, houpačkami a skluzavkami vybavená zahrada zasahující do Prokopského údolí
Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

 6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

angličtina, sportovní hry, tanečky, keramika, zpívánky, flétna. Všechny nabízené aktivity jsou organizovány v odpoledních hodinách v době od 13,00 do 15,00 hodin a nahrazují dětem "spánek"

Další školní aktivity:

besídky, karnevaly, oslavy, stužkování předškoláků, výlety, školy v přírodě, dny otevřených dveří (možnost výběru třídy) a každý týden divadelní představení

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 25494 x
Vytisknout