Název školy:

 Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

Adresa školy:

 Běhounkova 2300/7, Stodůlky, 158 00 Praha 5

IČ:

 65 991 257

Identifikátor zařízení:

 600 037 983

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 619 700

Fax:

 -

E-mail:

 msbehoun2300@volny.cz

URL:

www.msbehounkova2300.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Jaroslava Horová

Zástupce ředitelky:

 Věra Korčáková

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

všestranný rozvoj dítěte zaměřený na úzkou spolupráci s rodiči, estetické a sportovní činnosti, seznamování s jazyky, osobnostně orientovaná výchova, příprava dětí na ZŠ

Vybavenost školy:

didaktickými hračkami a pomůckami, běžná elektronika, zahrada s dopravním hřištěm, hřiště s umělým povrchem, interaktivní tabule ve třídě dětí s povinným předškolním vzděláváním

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

7,00 - 17.00 hodin

Kroužky:

angličtina, plavání, taneční kroužek, hra na zobcovou flétnu, keramika

Další školní aktivity:

stanoven Klub rodičů, společné akce s dětmi a rodiči - táboráky, výlety, různá posezení, výstavy, divadla, pouť, lampionové posvícení, diskotéka s maminkou, brigády, společenský ples ve spolupráci s Klubem rodičů, pasování na školáka, dny otevřených dveří, sponzorování zvířátka v ZOO Praha - klokan Bennettův, škola v přírodě 111

 

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 16606 x
Vytisknout