Název školy:

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 13, Mezi Školami 2323

Adresa školy:

Mezi Školami 2323/9, Stodůlky, 15800 Praha 5

IČ:

65 991 249

Identifikátor zařízení:

600 037 991

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

251 615 496

Fax:

251 615 496

E-mail:

 mskolami2323@seznam.cz

URL:

 www.meziskolami.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Mgr. Pavla Benešová Dis. et Dis.

Zástupce ředitelky:

Kudličková Andrea

Maximální povolená kapacita:

120 dětí

Zaměření školy:

Mateřská škola se zaměřuje na harmonický rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, klade důraz na pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému životnímu stylu,  na environmentální výchovu. Respektuje individuální schopnosti a zvláštnosti dítěte.

Vybavenost školy:

Mateřská škola má standardní vybavení (které dle možností obměňuje) včetně vlastní zahrady vybavené herními prvky +  nadstandardní  vybavení - vlastní zelená učebna, skleník, naučná stezka, keramická pec

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.45 - 17. 15 hodin

Kroužky:

plavání (agentura), angličtina, keramika, flétna - zdarma pro III. a IV. třídu, Špagetka, Veselá notička, Všeználek, Šikulka - kroužky zdarma pro všechny děti z MŠ

Další školní aktivity:

Na škole aktivně pracuje Spolek rodičů, který se podílí na přípravě a financování nadstandardních aktivit pro děti (karneval, výlety, divadla, besídky, apod.). Mateřská škola pořádá pro děti školu v přírodě,  noční spaní v mateřské škole,  pro rodiče a děti dílničky, besídky, zahradní slavnosti, rozloučení s předškoláky.

Škola má navázánu úzkou spolupráci s FZŠ Mezi Školami 2322, Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5, s Integračním centrem a InBází (tlumočení pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče).

Škola je zapojena do projektu Erasmus +, v rámci kterého ji navštěvují zahraniční studenti  z vysokých pedagogických škol. Škola spolupracuje i se střední pedagogickou školou a vyšší pedagogickou školou na Praze 6.

Učitelé školy se aktivně zapojují do různých projektů, které zlepšují jejich možnosti práce s dětmi - Tvořivá hra (Muzeum Říčany), Šablony I.+ II., výzva 28 ( práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem), Pavučina (environmentální výchova).

Škola pravidelně žádá o různé dotace a granty, aby mohla zlepšovat podmínky pro práci s dětmi.

 

Zveřejněno: 05.09.2013 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 19662 x
Vytisknout