Název školy:

 Mateřská škola Havaj, Praha 13, Mezi Školami 2482

Adresa školy:

 Mezi Školami 2482/21, Stodůlky, 15800 Praha 5

IČ:

 61 386 014

Identifikátor zařízení:

 600 037 959

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 429

Fax:

 235 515 429

E-mail:

info@mshavaj.cz

URL:

www.mshavaj.wz.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Pavla Havlová

Zástupce ředitelky:

Jana Rezková

Maximální povolená kapacita:

 112 dětí

Zaměření školy:

rodinná pohoda, všestranný rozvoj, společný vnitřní život školy, vztah ke kolektivu, příprava na základní školu

Vybavenost školy:

standardní vybavení, počítač, kopírka, piano, běžná elektronika, zahrada

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

7.00 - 17.00 hodin

Kroužky:

plavání, flétna, tanečky, výtvarný kroužek, tvořivý kroužek, logopedická prevence.

Další školní aktivity:

besídky, společné akce, brigády, výlety, škola v přírodě, tvořivé dílny s rodiči, olympiáda rodič + dítě, den rodiny, kulturní akce, divadla

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 23201 x
Vytisknout