Název školy:

Mateřská škola MOTÝLEK, Praha 13, Vlasákova 955

Adresa školy:

Vlasákova 955,  Stodůlky, 155 00 Praha 5


63 829 916

Identifikátor zařízení:

600 038 033

Právní forma školy:

příspěvková organizace

Telefon:

235 514 297; ŠJ 235 514 296

E-mail:

 msvlasakova@seznam.cz; ŠJ: msvlas@volny.cz

URL:

http://msmotylek.com

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Mgr. Miriam-Claudia Tukorová

Zástupce ředitelky:

Kateřina Hanušková

Maximální povolená kapacita:

100 dětí

Zaměření školy:

všestranný rozvoj dítěte, příprava na základní školu, rozvoj mezilidských vztahů, učíme se vzájemné spolupráci a toleranci, výchova ke správnému životnímu stylu

Vybavenost školy:

interaktivní tabule, tablety pro předškolní dětí, sociální zařízení, klavír,  nový konvektomat, velká zahrada se vzrostlými stromy rozdělena dle věku dětí, výběh s veverkou

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

pondělí: 6:30 - 17:30 hodin; úterý pátek: 6:30 - 17:15 hodin

Kroužky:

angličtina, čeština pro děti s OMJ, hudebně - taneční kroužek, tenis, plavání, bruslení, logopedická prevence, výtvarný kroužek

Další školní aktivity:

akce s rodiči (Podzimní slavnost, Vánoční besídky, Velikonoční jarmark, Den s rodinou, Dny otevřených dveří), kulturní akce (divadla, koncerty, den země a stromů), výlety mimo MŠ, návštěvy domova seniorů Zity Kabátové, akce v MŠ (karneval, přespávání v MŠ, táborák, rozloučení s předškolními dětmi)

 

Zveřejněno: 15.01.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 15427 x
Vytisknout