Název školy:

 Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177

Adresa školy:

 Ovčí Hájek 2177/8, Stodůlky,  15800 Praha 5

IČ:

 61 381 560

Identifikátor zařízení:

 600 037 568

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 512 859

Fax:

-

E-mail:

ms.ohajek@msovcihajek.cz

URL:

www.msovcihajek.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Bc. Hana Baštová

Zástupce ředitelky:

Lenka Riegerová

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

všestranný rozvoj dětí, výchova k zdravému životnímu stylu a ekologickému chování. Rozvoj mezilidských vztahů, příprava dětí na vstup do základní školy

Vybavenost školy:

příjemné prostředí s  nadstandardním vybavením a to i v oblasti IT (boardy se vzdělávacím programem Barevné kamínky). Zahrada školy je vybavena dřevěnými uměleckými plastikami, které slouží ke hrám dětí a příjemné sportovní hřiště. Za každého počasí se používají venkovní učebny vybavené pro řízenou činnost i volnou hru.

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

výuka angličtiny, řečové poradenství, příprava na školu - grafomotorika, sborový zpěv, pískání na flétnu, sportovní hry, plavání

Další školní aktivity:

při škole funguje spolek rodičů, dny otevřených dveří, adventní a velikonoční dílna, besídky, společné brigády. Pořádáme výjezdy na školy v přírodě, výlet, návštěvy divadel, muzeí, výstav, ekologicky zaměřené programy. Spolupráce s PPP a SPC.

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 17368 x
Vytisknout