Název školy:

 Mateřská škola Palouček, Praha 13, Husníkova 2075, příspěvková organizace (od 1.10.2013)

Adresa školy:

 Husníkova 2075/18, Stodůlky, 15800 Praha 5

IČ:

 71294015

Identifikátor zařízení:

 691004412

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 702 280 725

Fax:

 

E-mail:

 reditelka@mshusnikova2075.cz

URL:

www.mspaloucek.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Romana Brychtová

Zástupce ředitelky:
Marie Havlinová
Maximální povolená kapacita:

84 dětí

Zaměření školy:
školka podporuje kromě enviromentální výchovy, také celkovou duševní pohodu dětí, zlepšování tělesné zdatnosti s pohybovými dovednostmi a obecně všestranný rozvoj dětí
Vybavenost školy:
školka je po celkové rekonstrukci a nově otevřená ve školním roce 2013/2014. Všechna vybavení jak uvnitř, tak i na zahradě jsou nová a moderní. Hračky, knihy a výtvarné potřeby vždy doplňujeme v průběhu školního roku. Pro hravější  formu výuky, je pořízena interaktivní tabule. V červnu 2021 byl ukončen projekt Přírodní zahrada na Paloučku, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. Děti tak mohou na školní zahradě využívat další přírodní  herní  prvky a dále  rozvíjet všechny smysly.
Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

-       Veselé notičky z lesního paloučku – děti se učí zpívat české lidové písničky i umělé písničky známých českých autorů, písničky k táboráku, a to za doprovodu kytary či klavíru. Naučí se dodržovat rytmus, rozeznávat jednotlivé hudební nástroje a samy je používat (Orffovy hudební nástroje), vnímat hudbu, procvičí si rytmické cítění, prožijí radost ze společného zpívání. Jsou zařazovány zábavné pohybové hry a tanečky. Cílem kroužku je probudit u dětí zájem o hudbu a hravou formou tak postupně rozvíjet hudební cítění, rozvíjet rytmiku, spojovat hudbu s pohybem a tancem.

-      Sportovky na Paloučku – děti se učí zachovávat správné držení a koordinaci těla, ovládat dechové svalstvo, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, odreagovat se při zábavném cvičení, používat uvolňovací cviky k odbourání stresu a napětí

-     Hravá angličtina – děti se hravou formou seznamují se základy cizího jazyka, s výslovností, se základními pojmy a slovními obraty a základy jednoduché konverzace

-      Hbitý jazýček šaška Vaška – děti se hravou formou učí správně používat svá mluvidla, vyslovovat a artikulovat pomocí jednoduchých říkadel, básniček a říkanek. Procvičují jemnou motoriku při rukodělných činnostech a učí se vzájemně komunikovat.

-    Plavání v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského– probíhá celoročně a je zaměřeno především na otužování dětí, rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení kladného vztahu k pohybu a pobytu ve vodě.

Další školní aktivity:

podporujeme spoluúčast s rodiči, kde nabízíme možnost společných setkání, dílniček, zahradních slavností na začátku a na konci školního roku v rámci šerpování předškoláků s grilováním, brigády na školní zahradě. Pomoc při péči o bylinkovou zahrádku. Po celý školní rok jsou pro děti  a rodiče připravené rozmanité projekty na určité témata, různé kulturní a osvětové akce, besedy, školní výlet, škola v přírodě, přespávání ve školce a jednou za měsíc pořádané divadelní představení v MŠ. Bližší informace na webových stránkách školky.
Zveřejněno: 11.09.2014 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 12411 x
Vytisknout