Název školy:

Mateřská škola Parentes Stodůlky

Adresa školy:

Tlumačovská 32, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

IČ:

71 34 10 48

Identifikátor zařízení:

181 007 380

Právní forma školy:

školská právnická osoba

Telefon:

+420 212 340 021

Fax:

 -

E-mail:

URL:

https://www.parentes.cz/materska-skola-parentes-stodulky.html

Zřizovatel:

Spolek Parentes, Radlická 138, 150 00 Praha 5
registrace provedena Ministerstvem vnitra dne 18. 4. 2008
IČO: 227 39 181

Ředitelka školy:

Mgr. Veronika Rybníčková

Zástupce ředitelky:
Maximální povolená kapacita:

36 dětí

Zaměření školy:

Koncept vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Dětem školka zprostředkuje kvalitní vzdělání zaměřené na komplexní rozvoj poznání a myšlení formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky. Školka klade důraz na etiku, rozvoj charakteru dítěte a získávání dobrých návyků. Dětem vytváří mateřská škola bezpečné a podnětné prostředí pro vyrovnaný rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jeho individualitu a zájmy. Součástí programu mateřské školy je vzdělávání v souladu s křesťanskými hodnotami, nadstandardní vzdělávání jazykové, hudební, sportovní a kulturní výchova a nabídka kroužků.

Vybavenost školy:

standardní vybavení, klidná lokalita

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

7,30 - 17.00

Kroužky:

angličtina 3x týdně v rámci denního programu v ceně školného, hra na flétnu, sportovní kroužek, výtvarně-řemeslný kroužek, plavání pro předškoláky

Další školní aktivity:

Společné akce – besídka, zahradní slavnost, oslavy narozenin dětí, školní výlety, drakiády, školka v přírodě, návštěvy galerií, divadel, muzeí, vzdělávacích programů, představení a workshopy přímo ve školce, vzdělávací a společenské akce pro rodiče i celé rodiny

 

Vytisknout