Název školy:

 Mateřská škola Pastelka, Praha 13, Horákova 2064

Adresa školy:

 Horákova 2064/1, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 61 386 162

Identifikátor zařízení:

 600 037 614

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 516 785, 235 522 073

Fax:

 235 516 785

E-mail:

 ms_pastelka@seznam.cz

URL:

 http://www.ms-pastelka.eu/

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Růžena Grombířová

Zástupce ředitelky:

 Helena Angerová

Maximální povolená kapacita:

 130 dětí

Zaměření školy:

zaměřeno na estetickou výchovu - S pastelkou do pohádky

Vybavenost školy:

standardní vybavení, pračky vzduchu, počítač, didaktické pomůcky, klavír, zahrada vybavená pro hry dětí, mlhoviště

Součásti školy:

 školní jídelna

Provoz školy:

 6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

angličtina, plavání, hra na flétnu, výtvarný kroužek

Další školní aktivity:

pomoc rodičů při opravě a údržbě hraček a zahrady, společné akce - táborák, karneval, oslavy, výjezdy do školy v přírodě, besídky, hudební výchova, výlety, kulturní akce, divadla, stužkování předškoláků, podzimní dýňové slavnosti

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 18602 x
Vytisknout