Název školy:

 Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

Adresa školy:

 Chlupova 1798/2, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 75 030 853

Identifikátor zařízení:

 600 038 076

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 513 122

Fax:

 -

E-mail:

reditelka@ms-pistalka.cz

URL:

www.ms-pistalka.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:
Jana Dibelková
Zástupce ředitelky:

 Dana Machačková

Maximální povolená kapacita:

 100 dětí

Zaměření školy:
Všestranný a harmonický rozvoj dítěte při respektování jeho individuality,  zájmů a potřeb, s prostorem pro samostatnost. Rozšířené hudební zaměření
Vybavenost školy:

Nově přestavěná sociální zařízení na všech třídách, nové šatny, plně vyhovující vybavení tříd, které se neustále doplňuje hračkami a pomůckami, tělocvična s vybavením, hudebna, zahrada s novými herními prvky, hřiště s umělým povrchem, mlhoviště, standardní vybavení + ve dvou třídách pro předškolní děti interaktivní tabule

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 18.00 hodin

Kroužky:

angličtina, flétna, plavání, výtvarný kroužek, taneční kroužek - zumba, Fotbalová školička pod vedením trenérů Sparty a logopedická prevence

Další školní aktivity:

Logopedická náprava, spolupráce pedagogicko – psychologickou poradnou, den otevřených dveří, třídní schůzky rodičů, velikonoční dílny s rodiči, posezení s ukázkou práce dětí ke Dni matek, vánoční besídka, noc s Andersenem, dětský karneval, slavnostní vyřazování předškoláků, spolupráce se základními školami, hasiči, policisty, rada rodičů (registrována od 1.1.2003), výlety, kulturní akce, návštěva divadel, ekologická výchova, jízda na ponících, bezplatná výuka hry na zobcovou flétnu - předškoláci.

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 20183 x
Vytisknout