Název školy:

Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187

Adresa školy:

Janského 2187/16, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

75 030 870

Identifikátor zařízení:

 600 038 092

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 623 887, 774 675 652

Fax:

 -

E-mail:

 pohadka.ms@volny.cz

URL:

 www.pohadka-ms.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:
Věra Schreierová
Zástupce ředitelky:

Vaníčková Veronika

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

plnění výchovně vzdělávacích úkolů, projekt Zdravá mateřská škola, pohybová aktivita dětí, podpora sebedůvěry

Vybavenost školy:

počítače pro předškolní děti, tělocvičné nářadí a načiní v každé třídě, zahrada vybavená ke sportovním účelům (skluzavky, tobogán, hřiště s umělým povrchem, dopravní hřiště)

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

angličtina, keramický kroužek, plavání, cvičení předškoláků v ZŠ Janského

Další školní aktivity:

školy v přírodě, besídky, kulturní a sportovní akce, koncerty, zahradní slavnosti, divadla, škola je umístěna v hezkém přírodním prostředí s možností vycházek do Prokopského údolí, možnost parkování pro rodiče, logopedická péče

 

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 17692 x
Vytisknout