Název školy:

 Mateřská škola Šikulka, Praha 13, Hostinského 1534

Adresa školy:

 Hostinského 1534/11, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 65 991 184

Identifikátor zařízení:

 600 038 114

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 519 268

Fax:
-
E-mail:

reditelka@skolka-sikulka.cz

URL:

 www.skolka-sikulka.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Adriana Hlavačková

Zástupce ředitelky:

Jolana Cihelková

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

Školka předává a zprostředkovává dětem základní životní dovednosti v přirozeném prostředí vrstevníků, rozvíjí osobnost dítěte výchovou k fyzické, psychické i sociální samostatnosti, tvoří základy jejich celoživotnímu vzdělávání. Školka poskytuje individuální logopedickou péči (logopedická prevence, program výcviku soustředění pro děti s odkladem školní docházky).

Vybavenost školy:

standardní vybavení, každá třída má svoji tělocvičnu, zahrada, elektronika

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Kroužky:

výuka angličtiny, hry na flétnu, plavání, keramika, kroužek hudební

Další školní aktivity:

spokojenost rodičů se odráží v nabídkách sponzorství v různých oblastech, a to formou finanční i materiální
společné akce - táboráky, oslavy narozenin dětí, výjezdy do škol v přírodě, návštěvy divadel, karnevaly, besídky, výlety, školka je umístěna v klidném prostředí v blízkosti metra a zdravotnického zařízení

 

 

Zveřejněno: 15.01.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 14549 x
Vytisknout