Název školy:

 Mateřská škola Šikulka, Praha 13, Hostinského 1534

Adresa školy:

 Hostinského 1534/11, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 65 991 184

Identifikátor zařízení:

 600 038 114

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 519 268

Fax:
-
E-mail:

reditelka@skolka-sikulka.cz

URL:

 www.skolka-sikulka.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

Adriana Hlavačková

Zástupce ředitelky:

Jolana Cihelková

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

Naše mateřská škola klade důraz na spolupráci s rodinou a individuální přístup k osobnosti každého dítěte. Podporujeme samostatnost, sebedůvěru a vedeme děti k tomu, aby se vzájemně respektovaly a chovaly se k sobě kamarádsky. To vše se děje formou hry, objevování nových skutečností a osvojování si dovedností v přirozeném prostředí a pozitivní atmosféře.

Naše MOTTO: „Hrajeme si se Šikulkou, netrpíme dlouhou chvilkou“.

Vybavenost školy:

Naše školka Šikulka se nachází v příjemném prostředí obklopena velkou zahradou s mnoha herními prvky a zelení. Každá třída má svoji hernu a tělocvičnu. Všechny třídy jsou vybaveny IT technikou a předškolní třída má k dispozici interaktivní tabuli.

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Kroužky:

výuka angličtiny, keramika, hra na flétnu, zpívánky, jóga, sportovní hry

Další školní aktivity:

Během školního roku se konají společné akce dětí a rodičů (Zahradní slavnost „Dýňování“, Vánoční besídky, Čarodějnický rej, Rozloučení s předškoláky, Ukončení školního roku…). Každý měsíc do mateřské školy přijíždí divadelní představení. Déle pořádáme mnoho tematických výletů a oslav v MŠ. Den otevřených dveří a dílničky pro rodiče a děti. Spolupracujeme s okolními ZŠ, PPP a SPC.

 

 

Zveřejněno: 15.01.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 16695 x
Vytisknout