Název školy:

 Církevní mateřská škola Srdíčko

Adresa školy:

 Podpěrova 1879, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 60 437 171

Identifikátor zařízení:

 600 000 249

Právní forma školy:

 školská právnická osoba

Telefon:

 251 622 425, 739 045 874

Fax:

 251 622 425

E-mail:

cms.srdicko@seznam.cz

URL:

 www.cms-srdicko.cz

Zřizovatel:

 Arcibiskupství pražské

Ředitelka školy:

Mgr. et Mgr. Bc. Eva Kuchyňková

Zástupce ředitelky:

-

Maximální povolená kapacita:

 130 dětí

Zaměření školy:

Mateřská škola je určena pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, přijímáme ale i děti mladší. CMŠ Srdíčko je šestitřídní, což umožňuje ve čtyřech třídách zachovat nižší počty dětí. To napomáhá vytvářet rodinné prostředí a zajištovat individuální přístup k dětem.

Zaměřujeme se na osobnostně orientovanou výchovu, přirozený vývoj každého dítěte a předávání křesťanských hodnot. Škola je určena dětem všech rodičů, jimž záleží na kvalitě vzdělávání a výchově jejich dětí.

Vybavenost školy:

Standardní vybavení tříd, didaktické hračky a pomůcky, klokanovy kufry, interaktivní tabule, keramická pec, ekokoutek se zvířátky (morčata, vodní želva, akvária s rybičkami), přírodní zahrada s akátovými herními prvky, pískoviště, koloběžky, odrážedla, bylinkový a květinový záhon

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

7,00 - 17,00 hod.

Další školní aktivity:

Kvalitní příprava do školy, logopedická prevence, ekologické programy, polytechnická výchova, zdravý životní styl, divadla ve školce, zmapování školní zralosti, Káva od srdce – pro rodiče, adventní jarmark

Spolupráce s rodiči:

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí funguje na základě partnerství a je pro nás velmi důležitá. Usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu spolupracovat. Rodičům nabízíme poradenský servis. Připravujeme nejrůznější osvětové aktivity, kde se mohou pravidelně setkávat, poznávat mezi sebou a podporovat školu.

 

Zveřejněno: 04.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 13584 x
Vytisknout