Název školy:

 Církevní mateřská škola Srdíčko

Adresa školy:

 Podpěrova 1879, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ:

 60 437 171

Identifikátor zařízení:

 600 000 249

Právní forma školy:

 školská právnická osoba

Telefon:

 251 622 425, 739 045 874

Fax:

 251 622 425

E-mail:

 cms.srdicko@volny.cz

URL:

 www.cms-srdicko.cz

Zřizovatel:

 Arcibiskupství pražské

Ředitelka školy:

Mgr.Eva Kuchyňková

Zástupce ředitelky:

-

Maximální povolená kapacita:

 100 dětí

Zaměření školy:

Školka je určena pro věřící i nevěřící děti od 2,5 do 6 let, nebrání se integraci dětí s postižením. Děti se s pomocí učitelek učí objevovat svět
kolem nás, pěstovat vztahy s druhými a tím nenásilně a radostně také s Bohem. Děti jsou vedeny k samostatnosti s ohledem na individuální zvláštnosti a také ke spolupráci s ostatními. Školka zařazuje prvky Montessori pedagogiky, Zdravé školy a ekologickou výchovou. Spolupracujeme s křesťanskou pedagogicko -psychologickou poradnou, s pedagogickými školami, s místní farností

Vybavenost školy:

standardní vybavení tříd, barevná malba, program Kidsmart s výukovými programy, hrami na všestranný rozvoj dětského mozku, třída předškoláků je navíc vybavena počítačem (programy s přípravou na školu, hry pro rozvoj logického myšlení), součástí školky velká zahrada (4 pískoviště, domeček, houpačky, průlezky, vláček)

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Další školní aktivity:

keramika, hudební a pohybová výchova, sportovní hry, angličtina, logopedie, flétna divadelní představení ve školce i jinde, návštěva muzeí a výstav, výlety, škola v přírodě, oslava svátků (Vánoce, Velikonoce, Masopust aj.), taneční průprava, dramatika

Spolupráce s rodiči:

Při školce funguje společenství rodičů, které pořádá pravidelnou akci s názvem Káva od Srdce, kdy se setkávají rodiče s dětmi při kávě, čaji a přednášce na určité téma či nejrůznějších rukodělných aktivitách.

 

Zveřejněno: 04.02.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 11126 x
Vytisknout