Název školy:

 Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880

Adresa školy:

Podpěrova 1880/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 

IČ:

 63 829 908

Identifikátor zařízení:

 600 038 025

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 617 565, 251 622 427

Fax:

-

E-mail:

 info@mspodperova.cz; sj@mspodperova.cz

URL:

www.mspodperova.cz;  www.praha13.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Bc. Jana Kafková

Zástupce ředitelky:
 Taťana Ohlídalová
Maximální povolená kapacita:

135 dětí

Zaměření školy:

přírodovědná gramotnost, Hejného metoda výuky matematiky, osobnostně orientovaný model - respekt k individuálním vývojovým potřebám dítěte, zapojili jsme se do projektu ZDRAVÁ  ABECEDA, na předškolní třídě zahájen projekt - Celé Česko čte dětem - zaštítěná spoluprácí se seniory

Vybavenost školy:

zahrada - mlhoviště  s 3D prvky, fotbalové hřiště, ptačí hnízdo houpačka, interaktivní tabule, barevné televizory, video, pračky vzduchu, konvektomat, CD přehrávače, klavír, varhany, radiomagnetofony

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Kroužky:

hudební kroužek, výtvarné hrátky, angličtina, předplavecká výchova, hra na flétnu, keramika, malování

Další školní aktivity:

solná jeskyně, společné drakiády, brigády na zahradě, vánoční besídky, den matek, zahradní slavnosti, návštěvy divadel, Rada rodičů, výjezdy do školy v přírodě

 

Zveřejněno: 03.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 12747 x
Vytisknout