Název školy:

 Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880

Adresa školy:

Podpěrova 1880/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 

IČ:

 63 829 908

Identifikátor zařízení:

 600 038 025

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 617 565, 251 622 427

Fax:

-

E-mail:

 info@mspodperova.cz; sj@mspodperova.cz

URL:

www.mspodperova.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Bc. Jana Kafková

Zástupce ředitelky:
 Taťana Ohlídalová
Maximální povolená kapacita:

135 dětí

Zaměření školy:

osobnostně orientovaný model - respekt k individuálním vývojovým potřebám dítěte

Vybavenost školy:

zahrada - environmentální venkovní učebna, zastřešené terasy, mlhoviště  s 3D prvky, fotbalové hřiště, venkovní pítko, ptačí hnízdo houpačka,  2 interaktivní tabule, 3panel, pračky vzduchu, klavíry, audiovizuální technika

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Kroužky:

hudební kroužek, výtvarné hrátky, angličtina, předplavecká výchova, hra na flétnu, keramika

Další školní aktivity:

oslavy lidových svátků a tradic, společná tvořivá setkání a péče o zahrádku, kulturní a společenské akce, enviromentální, polytechnické a bezpečnostní programy, zapojení do sportovních projektů, výlety a výjezdy do přírody

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 18290 x
Vytisknout