Název školy:

 Mateřská škola U Bobříka, Praha 13, Podpěrova 1880

Adresa školy:

Podpěrova 1880/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 

IČ:

 63 829 908

Identifikátor zařízení:

 600 038 025

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 251 617 565, 251 622 427

Fax:

-

E-mail:

 info@mspodperova.cz; sj@mspodperova.cz

URL:

www.mspodperova.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Bc. Jana Kafková

Zástupce ředitelky:
 Taťana Ohlídalová
Maximální povolená kapacita:

135 dětí

Zaměření školy:

osobnostně orientovaný model - respekt k individuálním vývojovým potřebám dítěte, zapojili jsme se do projektu ZDRAVÁ  ABECEDA, přírodovědná gramotnost, čtenářská gramotnost - čteme dětem

Vybavenost školy:

zahrada - mlhoviště  s 3D prvky, fotbalové hřiště, ptačí hnízdo houpačka, interaktivní tabule, barevné televizory, video, pračky vzduchu, konvektomat, CD přehrávače, klavír, varhany, radiomagnetofony, 3PANEL - klavíry

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

6.30 - 17.00 hodin

Kroužky:

hudební kroužek, výtvarné hrátky, angličtina, předplavecká výchova, hra na flétnu, keramika

Další školní aktivity:

solná jeskyně, společná tvořivá setkání, drakiáda, brigáda na zahrádce, Den matek, zahradní slavnost, mikulášský běh, návštěvy divadel, výjezdy do školy v přírodě, vystoupení hudebního kroužku při různých příležitostech

 

Zveřejněno: 03.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 15633 x
Vytisknout