Název školy:

 Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace

Adresa školy:

Ovčí Hájek 2174 / 46, Praha 5 – Stodůlky, 158 00 

IČ:

06007104

Identifikátor zařízení:

 691009805

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

723 155 305

E-mail:

reditelka@skolkaustromu.cz

jidelna@skolkaustromu.cz

URL:

www.skolkaustromu.cz

Zřizovatel:

Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Pražáková Hana

Vedoucí učitelka:

Černá Jana

Maximální povolená kapacita:

137

Zaměření školy:

Zaměření na děti mladší tři let. Motto mateřské školy: "Spokojené dítě"

Vybavenost školy:

Moderní účelová budova se zajímavým architektonickým řešením, uvnitř budovy prosklené atrium se vzrostlým živým stromem, světlé prostorné třídy vybavené interaktivními tabulemi. Součástí školy je moderní hřiště s 4soft povrchem, přírodní bylinková zahrada s přírodními herními prvky

Součásti školy:

školní jídelna

Provoz školy:

denní  po - pá:  6:30 – 17:00 hodin

Kroužky:

zpívánky, angličtina, tanečně - pohybový kroužek, výuka ČJ pro dětí s OMJ

Další školní aktivity

Škola se nachází v blízkosti Prokopského údolí - organizace vycházek spojených s environmentální výchovou. Kulturní akce: divadla, besídky, zahradní slavnost, besedy. Další akce: brigády na zahradě a bylinkové zahradě, sportovní odpoledne.

Vytisknout