Název školy:

 Mateřská škola Úsměv, Praha 13, Herčíkova 2190

Adresa školy:

 Herčíkova 2190/1, Stodůlky, 15500 Praha 5

IČ:

 75 030 861

Identifikátor zařízení:

 600 037 657

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 515 821

Fax:

 235 515 821

E-mail:

ms-usmev@centrum.cz

URL:

www.ms-usmev.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Alena Zhorná

Zástupce ředitelky:

 Mgr.Vladimíra Hartmannová

Maximální povolená kapacita:

120 dětí

Zaměření školy:

citová a ekologická výchova (program Zelená planeta plná úsměvů, vztah k přírodě a třídění odpadu)

Vybavenost školy:

 standardní vybavení, pračky vzduchu, počítač, kopírka, televize, rádio, DVD,
 zahrada vybavená průlezkami, pískovišti, skluzavkami a mlhovištěm

Součásti školy:

 školní jídelna

Provoz školy:

 6.30 - 17.30 hodin

Kroužky:

angličtina, keramika, sportovní hry, keramika, flétna, výtvarný kroužek, plavání - v jarním období

Další školní aktivity:

ozdravné pobyty, besídky a výstavky pro rodiče, jednou měsíčně hravé odpoledne pro děti (s rodiči), které ještě nenavštěvují mateřskou školu, návštěvy divadel a koncertů, malování, tanečky, dvakrát ročně výjezd do školy v přírodě, výlety do přírody, školka je umístěna blízko Prokopského údolí, je zde relativně čisté ovzduší a pro děti příležitost seznámit se s přírodou

 

Zveřejněno: 16.11.2023 – Mariana Schneiderova ; Přečteno 18610 x
Vytisknout