Název školy:

 Mateřská škola Zahrádka, Praha 13, Husníkova 2076

Adresa školy:

 Husníkova 2076/6, Stodůlky, 15800 Praha 5

IČ:

 65 990 994

Identifikátor zařízení:

 600 038 017

Právní forma školy:

 příspěvková organizace

Telefon:

 235 514 972

Fax:

 235 514 972

E-mail:

 mshusnikova2076@seznam.cz

URL:

www.mshusnikova2076.cz

Zřizovatel:

 Městská část Praha 13

Ředitelka školy:

 Pavla Jirglová

Zástupce ředitelky:

 Eva Jarošová

Maximální povolená kapacita:

 120 dětí

Zaměření školy:

harmonický vývoj dítěte a osobnostně orientovaná výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, vlastníme titul Školka blízka přírodě

Vybavenost školy:

standardní vybavení, předškolní třída vybavena interaktivní tabulí, třída zaměřená na chov drobných živočichů, zahrada vybavená v přírodním stylu s atypickými herními prvky a uzpůsobena pobytu venku za každého počasí součástí je třída pro výuku venku a domeček pro malé kutily, záhonky na zahradnické pokusy. Zahrada je udržována bez chemie a v souladu s filozofií přírodních zahrad.

Součásti školy:

 školní jídelna

Provoz školy:

 6.30 - 18.00 hodin

Kroužky:

polytechnický, hudební, jóga, logopedická prevence, angličtina, keramika

Další školní aktivity:

společné akce dětí a rodičů - opékání vuřtů, výlety, tradiční slavnosti (Keltská, Martinská, Vánoční, Den rodiny, rozloučení s předškoláky, besídky, den otevřených dveří pro rodiče, tematické školy v přírodě, spolupráce se SPC Sluníčko, spolupráce s okolními základními školami (předškolní pobyt v základní škole)

adaptační klubíček Včeličky pro nové děti 1 x za čtrnáct dní od 17,00 hodin odpoledne (hravé odpoledne s informacemi pro rodiče)

 

Zveřejněno: 12.09.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 15142 x
Vytisknout