Vlachova 1502, 155 00 Praha 13

Detašované pracoviště
Saratovská 159
100 00 Praha 10 – Strašnice

Ředitel: Mgr. Milan Černý

Tel.: 737 258 416
Tel. Stodůlky: 734 261 340
Tel. Strašnice: 274 821 297, 274 812 185
E-mail: cerny.skolapraha@diakonie.cz


Škola se zaměřuje na
vzdělávání a výchovu dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením na dvou pracovištích, v Praze 5 - Stodůlkách a Praze 10 - Strašnicích.
Povinnou školní docházku mohou u nás plnit žáci se střední, těžkou až hlubokou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, autismem i více vadami.
Školní docházka je 10ti letá, žáci ji mají možnost dokončit až do 26 let.

 

Vytisknout