Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5

 

Vlachova 1502, 155 00 Praha 13 – Stodůlky

IČ: 71197613

IZO: 600 021 033

Číslo účtu: 134823379/0800

ID datové schránky: iaqmc63

Detašované pracoviště
Saratovská 3392/8, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Ředitel: Mgr. Milan Černý

E-mail: cerny.skolapraha@diakonie.cz

Tel.: 737 258 416

Zástupce ředitele Stodůlky: Mgr. Věra Růžičková

E-mail: ruzickova.skolapraha@diakonie.cz

Tel.: 604 223 806

 

Zástupce ředitele Strašnice: Mgr. Hana Doubková

E-mail: doubkova.skolapraha@diakonie.cz

Tel.: 730 554 216

Škola se zaměřuje na vzdělávání a výchovu dětí a žáků s těžkým kombinovaným postižením na dvou pracovištích, v Praze 5 - Stodůlkách a Praze 10 - Strašnicích.
Povinnou školní docházku mohou u nás plnit žáci se střední, těžkou až hlubokou mentální retardací v kombinaci s tělesným postižením, autismem i více vadami.

 

Vytisknout