Dne 16. 5. 2017 uzavřela městská část Praha 13 se společností Trigema Development, s. r. o. Memorandum o spolupráci. Návrh znění Memoranda odsouhlasila Rada MČ Praha 13 dne 15. 5. 2017.

Stavební společnost Trigema se stala vlastníkem pozemků v lokalitě Šostakovičovo náměstí. V souvislosti s touto skutečností oslovilo vedení městské části Praha 13 zástupce společnosti Trigema a navrhlo uzavřít Memorandum, jehož podstata se týká budoucí možné výstavby v této lokalitě. Uvědomujeme si, že další zástavba v lokalitě Šostakovičova náměstí je velmi citlivé téma. Přesto, že investorem dosud nebyla předložena žádná konkrétní studie, snažili jsme se předjímat situaci a v Memorandu vyslovili podmínky, které by měl investor vůči městské části dodržet, pokud bude výstavba nadřízenými orgány opravdu schválena.

V dokumentu je mimo jiné popsána podmínka zajištění zvýšení kapacity parkovacích míst, revitalizace zeleně a parku v dané lokalitě, navýšení kapacity škol a školek a jiné z našeho pohledu velmi důležité aspekty.

Abychom zamezili možné dezinterpretaci znění Memoranda, uveřejňujeme jej zde v plném znění.

Městská část Praha 13


Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_1

Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_2

Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_3

Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_4
Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_5
Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_6
Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_7

Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_8


Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám__Stránka_9


Memorandum o spolupráci _ Šostakovičovo nám._příloha


Vytisknout