Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
13. 5. 2019


V pondělí 13. května 2019 byl za účasti zástupců MČ Praha 13 ve zdravotním středisku Polikliniky Lípa centrum Nové Butovice předán jejím správcům mechanický invalidní vozík s vysokou nosností, pro potřeby imobilních pacientů. 

Slavnostního předání se zúčastnili starosta David Vodrážka, místostarosta David Zelený a Aneta Ečeková Maršálová, předsedkyně sociálního výboru ZMČ Praha 13, která podala informaci:  „K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě poptávky občanů, protože jsme již nějakou dobu cítili, že by bylo vhodné našim spoluobčanům, kteří se hůře pohybují, ulehčit převoz na lékařská vyšetření.“ Návštěvníci místní polikliniky si ho budou moci zapůjčit po složení vratné zálohy, ve výši 200 Kč, přímo na recepci a využít jej k převozu svých blízkých z parkoviště přímo do čekáren ambulancí.

„Věříme, že touto novou službou zvýšíme komfort klientům polikliniky a ulehčíme tak práci blízkým osobám, které pečují o své rodiče a prarodiče,“ dodal starosta David Vodrážka.

Městská část Praha 13 za vozík zaplatila 7.770 Kč.

 

Michala Králová
tisková mluvčí   

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz

IMG_7561 

Vytisknout