Strategický plán MČ Praha 13 na období 2018 – 2024 je klíčovým dokumentem, který poskytne veřejnosti i firmám základní představu o směřování městské části, vizích a cílech. Velmi důležitým podkladem pro správné zpracování jsou názory a priority vás, občanů Prahy 13.

Své názory a preference máte možnost vyjádřit v rámci dotazníkového šetření, které spouštíme od pátku 9. června v ulicích naší městské části. Prosíme o vaši součinnost při vyplňování tohoto dotazníku.

V případě, že na tazatele nenarazíte, ale přesto se budete chtít do šetření zapojit, máte možnost vyplnit dotazník elektronicky na webové adrese: www.strategie-praha13.cz/pruzkum.

Dotazník je určen pouze občanům Prahy 13.

Pro občany, ale třeba také pro návštěvníky naší městské části, je pak k dispozici tzv. pocitová mapa, do které můžete zaznamenat svá oblíbená místa nebo oblast, která by zasloužila zvýšenou pozornost: www.strategie-praha13.cz/pocitova-mapa.

Děkujeme za spolupráci.


Strategický plán MČ Praha 13 na období 2018 – 2024


Strategicky plan
Vytisknout