Africký mor prasat patří mezi nebezpečné nákazy především proto, že je v populaci prasat vysoce nakažlivý a extrémně rychle se šíří. Dosud se nepodařilo vytvořit účinnou vakcínu. Pro člověka tato choroba nepředstavuje žádné riziko, pro hospodářská i divoká zvířata však ano.

Státní veterinární správa proto nařizuje všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Toto ustanovení se však nevztahuje na zamořenou oblast v souvislosti s výskytem afrického moru prasat.

Všem chovatelům prasat se zakazuje krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady.

Více informací o opatření Státní veterinární správy zde:

http://www.praha13.cz/file/aUj1/Narizeni-Statni-veterinarni-spravy.pdf

prase-divoke-obora

Změna nařízení SVS.
Vytisknout