oppk+prague+eu 2.jpgPředmětem projektu je vytvoření moderní mobilní aplikace.

Aplikace si klade za cíl zjednodušit obyvatelům Prahy 13 přístup k důležitým informacím z radnice a informacím o dění v Praze 13. Mobilní aplikace umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy k dispozici na chytrém telefonu. Řešení přináší občanům tyto výhody: jednoduchý a okamžitý přístup k důležitým informacím a telefonním číslům radnice, zjednodušení návštěvy úřadu (aktuální stav front, rezervace termínu návštěvy), důležité a relevantní informace o dění v okolí bydliště (např. uzavírky komunikaci či lokalizace nejbližšího kontejneru na elektromateriál), pomáhá k zvýšení bezpečnosti občanů (např. mapa nebezpečných ulic, vyhledání kontaktu na nejbližšího strážníka dle mé lokality), možnost vzájemné výměny informací občany (tzv. crowdsourcing informací).


Hlavními cíli projektu jsou:

Aplikace si klade za cíl zjednodušit obyvatelům Prahy 13 přístup k důležitým informacím z radnice a k informacím o dění v Praze 13. Mobilní aplikace umožňuje mít relevantní informace přehledně a vždy k dispozici na chytrém telefonu. Řešení přináší občanům tyto výhody:

- Jednoduchý a okamžitý přístup k důležitým informacím a telefonním číslům radnice (např. úřední desky, otevírací doby).

- Zjednodušení návštěvy úřadu (např. aktuální stav front, rezervace termínu návštěvy)

- Poskytuje důležité a relevantní informace o okolí bydliště (např. uzavírky komunikací či lokalizace nejbližšího kontejneru na elektroodpad)

- Pomáhá k zvýšení bezpečnosti občanů (např. mapa nebezpečných ulic, vyhledání kontaktu na nejbližšího strážníka dle mé lokality)

- Sdružuje odkazy na existující aplikace a služby na jednom místě (např. odkazy na mobilní aplikace Praha či Vozejk, které doplňují funkčnost a informace poskytované aplikací Praha 13)

- Zvýšení efektivity veřejné správy a veřejných služeb pro občany (e-Government)

- Rozvoj služeb e-Governmentu s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k informacím a veřejným službám prostřednictvím sítě internetu

- Zefektivnění toku informací (obousměrná komunikace mezi úřadem a veřejností)

- Zvýšení nabídky kvalitních a pro občana přímo relevantních informací

- Vytvoření možnosti pro občany jednoduše upozorňovat na věci, které vyžadují pozornost MČ (např. černé skládky, špatně provedené práce dodavateli MČ, atd.)

- Zprůhlednění práce volených orgánů i úřadu

- Zvýšení informovanosti o událostech v MČ


Řešení je postaveno jako klient-server webová aplikace. Back-end část se skládá z aplikačního a databázového řešení, které běží v rámci IT infrastruktury úřadu. Back-end zajišťuje integraci s existujícími službami a datovými zdroji úřadu, ukládání relevantní dat aplikace do databáze, a webové rozhraní pro klientskou část. Klientská část poskytuje webové uživatelské rozhraní pro pracovníky úřadu a především mobilní rozhraní pro občany.


Projekt je realizován MČ Praha 13 a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.


Registračnhí číslo: CZ.2.16/1.2.00/23511

Vytisknout