Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry),
olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergeny obsahující 
nebezpečné látky (čistící prostředky), léčiva.
Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích).

Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Kontakt na řidiče v případě, že nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu svozové vozidlo: 
tel. 284 098 887, 284 098 888 (
s přesměrováním na mobilní telefony)

Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů 2022

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2023
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony)
16.03. - čt Praha 13 - trasa A Po - Pá So
10.06. - so 1. ul. 5. Máje (proti domu č. 325) 15:00 - 15:20 08:00 - 08:20
14.09. - čt 2. křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15:30 - 15:50 08:30 - 08:50
  3. křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16:00 - 16:20 09:00 - 09:20
  4. ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16:30 - 16:50 09:30 - 09:50
  5. ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
  6. ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17:40 - 18:00 10:40 - 11:00
  7. ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18:10 - 18:30 11:10 - 11:30
  8. ul. Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18:40 - 19:00 11:40 - 12:00


29.04. - so


Praha 13 - trasa B


Po - Pá


So
13.07. - čt 1. nám. Na Lužinách 15:00 - 15:20 08:00 - 08:20
23.11. - čt 2. ul. Mládí (u restaurace Mlejn) 15:30 - 15:50 08:30 - 08:50
  3. ul. Sezemínská (parkoviště) 16:00 - 16:20 09:00 - 09:20
  4. ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16:30 - 16:50 09:30 - 09:50
  5. ul. Kolovečská (parkoviště) 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
  6. ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17:40 - 18:00 10:40 - 11:00
  7. ul. Fantova (plocha před objektem č. 1742/23) 18:10 - 18:30 11:10 - 11:30
  8. křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18:40 - 19:00 11:40 - 12:00

04.03. - so

Praha 13 - trasa C

Po - Pá

So
25.05. - čt 1. ul. Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16) 15:00 - 15:20 08:00 - 08:20
06.09. - st 2. ul. Petržílkova č. 2483/40 15:30 - 15:50 08:30 - 08:50
  3. ul. K Sopce (proti č. 1655) 16:00 - 16:20 09:00 - 09:20
  4. ul. Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2) 16:30 - 16:50 09:30 - 09:50
  5. ul. Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
  6. křižovatka ul. Operetní x Melodická 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
  7. ul. K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
  8. ul. Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50
  9. ul. K Hájům (plocha proti č. p. 821/11) 19:00 - 19:20 12:00 - 12:20

04.04. - út

Praha 13 - Třebonice, Praha-Zličín

Po - Pá

So
29.06. - čt 1. křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15:00 - 15:20 08:00 - 08:20
21.10. - so 2. ul. Kuchařova (parc. č. 160/468) 15:30 - 15:50 08:30 - 08:50
  3. křižovatka ul. V pískovně x Do Blatin 16:00 - 16:20 09:00 - 09:20
  4. ul. Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16:30 - 16:50 09:30 - 09:50
  5. křižovatka ul. Sazovická x Tulešická 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
  6. ul. Křivatcová (u pošty) 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
  7. křižovatka ul. U lípy x Hrozenkovská 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
  8. ul. Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr) 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50
  9. ul. Hostivická (před č. p. 7) - Sobín 19:00 - 19:20 12:00 - 12:20
  10. křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce autobusu) 19:30 - 19:50 12:30 - 12:50Vytisknout