Kancelář otevřená veřejnosti

Služby pro občany jsou neustále zlepšovány a registrace do Virtuálního klubu seniorů Prahy 13 nebo Virtuální klubu Rodina jsou stále možné.

Jednou z novinek je kancelář pro registraci do obou klubů nově umístěná v přízemí radnice, kancelář č. 118. Dny a čas pro registraci a informace o aktivitách jsou v pondělí od 12:00 do 15:00 hodin a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Individuální termín schůzek je možné domluvit na tel. +420 235 011 615 

Kancelář je otevřena i pro všechny občany Prahy 13, kteří májí podněty či nápady týkajících se každodenního života v naší městské části. V rámci otevřenosti k občanům, prostřednictvím místní Agendy 21, jsou Vám připraveni na Vaše dotazy odpovědět předseda výboru MA 21 pan Ing.  Vít Bobysud či místopředsedkyně výboru MA 21 paní Mgr. Yveta Kvapilová (kvapilovay@praha13.cz, bobysudv@praha13.cz) nebo na tel. čísle +420 235 011 615 a e-mailu 


EUROKLÍČE – opět na radnici k dispozici

V roce 2020 se městská část Praha 13 stala výdejním místem Euroklíče. Euroklíčem se rozumí univerzální klíč, s jehož pomocí se dostane osoba se zdravotním postižením či rodič pečující o dítě do tří let na vybraná bezbariérová WC a plošiny ve veřejných budovách, v metru, na nádražích i na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Jak mohu Euroklíč získat?

Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient, lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha autistického spektra. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu, případně k nahlédnutí lékařskou zprávu, dokládající výše uvedené onemocnění. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů nebo WC karty, bude v „Evidenční kartě Euroklíče“ zaškrtnuta položka „Jiné postižení vyžadující tuto službu“. V souladu s GDPR není možné uvádět konkrétní diagnózu žadatele o Euroklíč.

Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let.

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. 

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.).

Kde mohu Euroklíč získat?

Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám 13, 158 00  Praha 13

Tel: 235 011 615, kancelář č. 118 – přízemí radnice

V případě zájmu, prosím, pište na e-mail: 


Užitečné informace pro seniory

Máte chytrý telefon? Pokud ano, stáhněte si aplikaci Záchranka - může Vám zachránit život.
Mapa přístupnosti objektů v Praze

Nabídka pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP / P - dodávka pitné vody až do domu v případě dočasného omezení dodávky pitné vody
http://www.pvk.cz/aktuality/pvk-odstartovaly-dodavky-pitne-vody-v-nahradnim-baleni/
http://www.pvk.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/zakaznicka-linka/

Senior v silničním provozu

Bezpečí pro seniory

Rady seniorům - jak se nestát obětí kriminality

Podvody na seniorech

Kyberbezpečnost - manuál pro seniory

Našim seniorům slouží

Středisko sociálních služeb Prahy 13
V současné době na území Městské části Praha 13 pracuje 13 klubů seniorů.

Klub seniorů I – vedoucí klubu Eva Montgomeryová, kontakt na vedoucí možný v době schůzek. Klub se schází každé pondělí od 13.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál. 

Klub seniorů II – vedoucí klubu Alena Dušková – tel. 606 589 929, klub se schází každé úterý od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál.

Klub seniorů III – vedoucí klubu Anna Kubištová  – tel. 723 355 250, klub se schází každou středu od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů Stodůlky – vedoucí klubu Hana Bláhová – tel. 723 641 217, klub se schází každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.  

Klub seniorů Staré Stodůlky – vedoucí klubu Marie Šimková – tel. 737 147 949, klub se schází každý čtvrtek od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál.  

Klub seniorů a přátel Vidoule – vedoucí klubu František Voříšek – tel. 251 622 283, klub se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v Pohostinství U Petrů, Jindrova ul. 280, Praha 13.

Klub seniorů Velká Ohrada – vedoucí klubu Eva Kolínská – tel. 728 363 025, klub se schází každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod v klubovně v Přecechtělově ulici 2229, 155 00 Praha 5. 

Turistický klub seniorů – vedoucí klubu Věra Daňková – tel. 732 857 039, klub se schází každé úterý od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál. Každý čtvrtek probíhá výlet dle programu klubu. 

Klub seniorů 9 (turistický) – vedoucí klubu Eva Antonová, tel. 222 967 117, klub se schází každou středu od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál. Dále pořádá 1x sobotní celodenní výlet a 1x nedělní celodenní výlet v měsíci dle programu klubu. 

Senior klub 10 – vedoucí klubu JUDr. Jaroslav Šikula – tel. 603 461 311, klub se schází každou středu od 15.30 do 17.15 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů 11 – vedoucí klubu Jana Patrmanová – tel. 723 630 813, klub se schází každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů 12 pétanque – vedoucí klubu Ing. Miroslav Pešout – tel. 736 639 791, klub se schází dle počasí každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodna pétanque hřišti ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746.

Klub seniorů 13 - vedoucí klubu Helena Kubíková, tel. 737 226 512, klub se schází každé pondělí od 13.00 do 15.00 hod v salonku Restaurace Pod Radnicí, Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5.

Zveřejněno: 11.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 99865 x
Vytisknout