Názor zastupitelky Jany Horké, Klub Zelení a Piráti

Domov pro seniory - proč se po roce fungování částečně mění na LDN?

Na moji interpelaci ohledně kapacity Domova seniorů Zity Kabátové paní radní Ečekové Maršálové v květnu 2019 jsem dostala její odpověď, že „zájemců o pobytové služby je mnoho“, ano, ve Dnech otevřených dveří navštívilo objekt domova cca 300 potenciálních zájemců (podle článku paní Libigerové Téma STOPu, říjen 2018). Co se stalo, že po roce provozu je domov poloprázdný a bude se přestavovat z poloviny kapacity (55 lůžek) na LDN? Přitom pobyt na LDN je možný v blízké FN Motol (kapacita 400 lůžek). O částečné rekonstrukci domova na LDN jsme se (jako opozice) dozvěděli na prosincovém zastupitelstvu loňského roku. Přitom naší městské části budou lůžka v domově chybět, stejně jako nám chybějí malé byty  pro seniory nebo hospic.

„V našem případě vloží městská část do zařízení čtvrt miliardy, takže následný provozovatel má snížené náklady o tuto investici,” odpovídal David Vodrážka na prosincovém zastupitelstvuroku 2015 opozičním zastupitelům. Považovali jsme za chybu, že usnesení o schválení stavby postrádá jasný, předem specifikovaný plán provozu.

Celková pořizovací cena se nakonec vyšplhala téměř na čtvrt miliardy.Na jedno lůžko tak městská část vynaložila 2,59 mil. Kč. Dle soukromých poskytovatelů přitom bývá cena za jedno lůžko max. 1,5 mil. Kč. To také vysvětluje, proč starosta nežádal o dotaci MPSV. Podmínka ministerstva byla totiž maximální cena za lůžko právě 1,5 mil Kč.

Tím ale příběh nekončí. Před volbami v září 2018 byl domov pro seniory slavnostně otevřen. Provozní náklady na lůžko pro P13 byly stanoveny na 45 137 Kč měsíčně. Kapacita domova je 110 lůžek, ale pro P13 je vyhrazeno jen 30 lůžek a se zbytkem soukromý provozovatel nakládá podle svého.

Provozovatel sice platí za užívání vybavené budovy 6,45 mil. Kč ročně (v prvním roce pouhých 3,22), P13 mu ale posílá peníze zpět ve formě 4,02 mil Kč na údržbu/úklid a dále ve formě 16,24 mil Kč za rezervovaná lůžka (část z této částky bude umořena příspěvkem na péči a platbami umístěných). Celých 80 lůžek je tedy bez vstupních a udržovacích nákladů v dispozici provozovatele. Ten v červenci oznámil, že polovinu z celkové kapacity domova začne využívat jako léčebnu dlouhodobě nemocných. Smlouva to umožňuje.

Je překvapivé a zarážející, že po roce provozu tohoto zařízení, o které byl mezi našimi seniory velký zájem, ale bohužel cenou za pobyt se stal pro mnohé ze slabších sociálních poměrů nedostupný, že provozovatel dokázal „obsadit“ pouze 17 míst, že je ekonomicky výhodnější vynaložit další investici a nechat zařízení přestavět na LDN.


Názor zastupitelů:

Úsměvně nekompetentní příspěvek paní zastupitelky Horké stran Domova pro seniory Zity Kabátové uvádí řadu zavádějících a nepravdivých informací neboť:

1. LDN ve FN Motol je zcela vytížena a ví to každý, kdo se pokoušel umístit do tohoto zařízení pacienta. Vedení MČ  Praha 13 proto tuto službu vnímá jako velmi potřebnou.

2. Žádat o dotaci na MPSV pro Domov pro seniory Zity Kabátové nebylo v době realizace možné a absolutně to nesouviselo s  cenou za lůžko.

3. Kdyby MHMP řádně plnil svou službu občanům, nemusely by jednotlivé městské části pořizovat svá vlastní zařízení.

4. Pořizovací cena byla dána výsledkem řádného výběrového řízení.

5. Předběžný zájem o umístění dle evidence odboru sociální péče ÚMČ Praha 13 skutečně projevilo cca 300 občanů.

  Počáteční rezervovaná kapacita proto pro občany MČ Prahy 13 činila 35 lůžek. Od července 2019 však byla snížena na 30 lůžek. Důvodem byl reálný zájem o tuto pobytovou službu, neboť žadatelé museli splnit podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby tuto službu mohli využít.

6. Celkové provozní náklady na každé lůžko byly pro všechny uživatele vyčísleny ve výši 39 250 Kč. Tato sociální služba je osvobozena od DPH, což paní zastupitelka Horká netuší.

7. Domov pro seniory Zity Kabátové dosud není zařazen do krajské sítě sociálních služeb, ačkoliv o zařazení do této sítě ihned Magistrát hl. m. Prahy požádal. Ze strany MHMP dosud nepřišla žádná relevantní odpověď, což je skandální přístup ze strany MHMP pod vedením primátora Hřiba, jehož strana je ve stejném politickém klubu v Praze 13 jako paní zastupitelka Horká. Z tohoto důvodu se na toto zařízení nevztahují žádné dotace. MČ Praha 13 proto poskytuje měsíčně příspěvek, jenž činí cca 580 000 Kč na lůžka rezervované kapacity MČ Prahy 13, tj. ročně 6,96 mil. Kč a nikoli 16,24 mil. Kč, jak paní zastupitelka uvádí.

8. To co paní zastupitelka uvádí jako údržbu a úklid jsou ve skutečnosti opravy a údržba zařízení a mobiliáře a movitého majetku, údržba technických zařízení (revize a servis techn. zařízení a výtahů) evidence a nventarizace majetku, venkovní úklid, údržba interiérové a exteriérové zeleně, zajištění energetických služeb, včetně nákladů.

Závěrem je nutno konstatovat, že není jasné, co vedlo paní zastupitelku Horkou k sepsání takto zavádějícího článku a zdali by paní zastupitelka neudělala lépe, kdyby se prostřednictvím své politické strany a politického klubu snažila o nápravu ze strany MHMP.

Zastupitel Petr Zeman, ODS Praha 13; zastupitelka Yveta Kvapilová, hnutí ANO 2011; zastupitelka Aneta Ečeková-Maršálová, koalice KDU-ČSL a hnutí STAN

Vytisknout