Amforová - Stodůlky

Amfora je antická nádoba s úzkým hrdlem a dvěma svislými uchy, která se používala k přepravě a uchovávání tekutin, například oleje nebo vína.

Archeologická - Stodůlky

Archeologie je historická věda zkoumající dějiny lidstva na základě hmotných pramenů.

Armády - Stodůlky

Ulice se původně jmenovala Rudé armády. Název byl zkrácen v roce 1974 po připojení Stodůlek k Praze.

Bavorská - Stodůlky

Bavorsko, spolková země Spolkové republiky Německo.

Běhounkova - Stodůlky, Jinonice

František Běhounek (1898 - 1973), český fyzik, radiolog, profesor ČVUT, akademik ČSAV, účastník Nobileho výpravy k severnímu pólu (1928). Autor populárních knih pro mládež.

Bellušova - Stodůlky

Emil Belluš (1899 - 1979), slovenský architekt zabývající se zejména problematikou výstavby měst a tvorby životního prostředí.

Bílovská - Řeporyje

Bílov, ves v západních Čechách na Plzeňsku, v rakovnické pahorkatině.

Blattného - Stodůlky, Jinonice

Ctibor Blattný (1897 - 1978), český fyziopatolog, akademik ČSAV.

Böhmova - Stodůlky

Jaroslav Böhm (1901 - 1962), český archeolog, akademik ČSAV. Vedl výzkumy Starého Hradiska u Kroměříže, jeskyně Domici, Libušína atd. Zabýval se hospodářským a společenským vývojem v pravěku a ranném feudalismu.

Borovanského - Stodůlky

Ladislav Borovanský (1897 - 1971), český lékař, anatom, profesor Univerzity Karlovy. Zasloužil se o rozvoj a moderní pojetí morfologie v Československu.

Brdičkova - Stodůlky

Rudolf Brdička (1906 - 1970), český chemik, profesor Univerzity Karlovy, akademik ČSAV. Jako první využil polarografii v lékařství a biologii.

Bronzová - Stodůlky

Doba bronzová (3000 - 1000 př.n.l.), historicko-kulturní období, kdy dochází k vytváření rozvinutých státních útvarů v důsledku hutnictví bronzu.

Bucharova - Stodůlky, Nové Butovice, Jinonice

Emil Buchar (1901 - 1979), český astronom, profesor ČVUT, člen korespondent ČSAV. Zabýval se geodetickou astronomií, zejména určením tvaru Země. Objevil planetku Tynka.

Červeňanského - Velká Ohrada

Ján Červeňanský (1905 - 1977), slovenský lékař, průkopník slovenské ortopedie.

Diabasová - Malá Ohrada

Diabas je velmi stará forma čediče, pocházející ze středního siluru, stáří 430 - 440 milionů let.

Dominova - Nové Butovice

Karel Domin (1882 - 1953), český botanik, zabýval se taxonomií, fytogeografií a geobotanikou.

Drimlova - Velká Ohrada

Karel Driml (1891 - 1929), český lékař, autor loutkových her s výchovnými náměty ze zdravotnictví.

Fantova - Lužiny

Josef Fanta (1856 - 1954), český novorenesanční a secesní architekt. Autor Hlavního nádraží v Praze, interiérů Národního divadla a Mohyly míru u Slavkova.

Fingerova - Nové Butovice

Gustav Viktor Finger (1854 - 1919), český inženýr, průkopník letectví. V roce 1895 zkonstruoval letadlo CYKLON, předchůdce tryskových letadel.

Flöglova - Stodůlky

Arnold Flögl (1885 - 1950), slovenský operní pěvec, sólista opery Národního divadla v Praze, Bratislavě a Záhřebu.

Hábova - Stodůlky

Alois Hába (1893 - 1973), český skladatel a hudební teoretik, profesor pražské konzervatoře a AMU.

Heranova - Stodůlky

Bohumil Heran (1907 - 1968), český violoncellista a hudební spisovatel (Muzikantův skicář, Hraji Beethovena). V letech 1930 - 1953 koncertní mistr orchestru Československého rozhlasu v Praze.

Herčíkova - Velká Ohrada

Ferdinand Herčík (1905 - 1966), český radiobiolog, profesor biologie na Lékařské fakultě UJEP v Brně. Zabýval se hlavně problematikou bakteriofágu a kvantovou biologií.

Holýšovská - Lužiny

Holýšov, obec v západních Čechách u Domažlic.

Horákova - Lužiny

Jiří Horák (1884 - 1975), český literární historik a folklorista, univerzitní profesor, akademik ČSAV. Zabýval se českými a slovenskými lidovými písněmi a srovnávacími dějinami slovanských literatur.

Hostinského - Stodůlky

Otakar Hostinský (1874 - 1910), český estetik a hudební vědec. Zakladatel moderní české hudební vědy a estetiky.

Husníkova - Nové Butovice

Antonín Husník (1894 - 1948), český technik, letecký konstruktér, navrhl asi 50 typů letadel AERO.

Chalabalova - Lužiny

Zdeněk Chalabala (1899 - 1962), český hudební skladatel, v letech 1953 - 1962 hlavní dirigent opery Národního divadla v Praze.

Chlupova - Lužiny

Otakar Chlup (1875 - 1965), český pedagog, univerzitní profesor, akademik ČSAV. Podílel se na budování Kabinetu pedagogů ČSAV a Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV.

Janského - Velká Ohrada

Jan Janský (1873 - 1921), český lékař, psychiatr a neurolog, profesor Univerzity Karlovy, objevitel krevních skupin.

Jeremiašova - Lužiny

Otakar Jeremiáš (1892 - 1962), český hudební skladatel a dirigent, v letech 1945 - 1950 šéf opery Národního divadla v Praze.

Jindrova - Stodůlky

František Jindra, rodák ze Stodůlek, zřízenec elektrických drah města Prahy, padl za pražského povstání v roce 1945.

K Brance - Stodůlky

Braňka bývala tvrz, její název byl připomínán již v 19. století.

K Fialce - Stodůlky

Pomístní název

K Hájům - Stodůlky

Dvůr Háje (též Angelovský dvůr nebo Hajčí) byl obytné panské stavení, které tvořilo uzavřený celek, obklopený lesy a polnostmi.

K Chabům - Třebonice

Název vyjadřuje směr ulice.

K Jasánkám - Lužiny

Ulice je pojmenována podle směru k místu, jemuž se říkalo "Jasánka". Název je odvozen pravděpodobně od jasanu. V těchto místech začínal les, který se táhl až k Lužinám.

K Jihu - Nová Ves

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

K Lužinám - Stodůlky

Pojmenování vyjadřuje směr ulice k sídlišti Lužiny.

K Náplavce - Třebonice

Pomístní název, vyjadřuje směr ulice.

K Návrší - Malá Ohrada

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

K Ohradě - Stodůlky

Pomístní název. Velká a Malá Ohrada byly osady Řeporyjí.

K Opatřilce - Velká Ohrada

pomístní název, vyjadřuje směr ulice.

K Řeporyjím - Třebonice

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

K Sopce - Malá Ohrada

Pojmenování vyjadřuje směr ulice. Tzv. Albrechtovy vršky viditelné z této oblasti jsou sopečného původu.

K Vidouli - Stodůlky

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

K Zahrádkám - Stodůlky

Název vyjadřuje směr ulice. Pojmenování Na Zahrádkách se datuje do 19. století.

Kálikova - Stodůlky

Václav Kálik (1891-1951), český skladatel, sbormistr a dirigent.

Ke Klubovně - Malá Ohrada

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

Ke Koh-i-nooru - Stodůlky

Pojmenováni vyjadřuje směr ulice. Koh-i-noor je podnik vyrábějící školní, kancelářské a kuřácké potřeby.

Ke Konstruktivě - Stodůlky

Název vyjadřuje polohu ulice, směřující k podniku Konstruktiva.

Ke Skalce - Stodůlky

Název vyjadřuje směr ulice.

Ke Studánce - Stodůlky

Název vyjadřuje směr ulice.

Kettnerova - Stodůlky

Radim Kettner (1891 - 1967), český geolog, univerzitní profesor, akademik ČSAV, tvůrce moderní české geologické školy

Klausova - Velká Ohrada

Karel Klaus (1898-1969), český gynekolog a porodník, profesor UK Praha. Světová priorita mu patří ve studiu pohlavního cyklu ženy.

Klukovická - Stodůlky

Pojmenování vyjadřuje směr ulice.

Kociánova - Stodůlky

Jaroslav Kocián (1883-1950), český houslista a hudební skladatel, nejvýznamnější představitel Ševčíkovy houslové školy.

Kodymova - Nové Butovice

Filip Kodym (1811 - 1884), český přírodovědec, agronom, darwinista, publicista, popularizátor poznatků vědy v praxi.

Kolovečská - Lužiny

Koloveč, obec v západních Čechách, na Domažlicku.

Kopanina - Stodůlky

Kopanina, osada patřící ke Stodůlkám.

Kovářova - Stodůlky

Josef Kovář (1899 - 1942), stodůlecký občan, zahynul 27. 6. 1942 v koncentračním táboru Mauthausen.

Křepelčí - Velká Ohrada

Ulice je pojmenována podle někdejšího hojného výskytu křepelek.

Kuncova - Stodůlky

Jan Kunc (1883 - 1976), český hudební skladatel, kritik, profesor JAMU.

Kuní - Velká Ohrada

Ulice je pojmenována podle někdejšího výskytu této šelmy.

Kurzova - Velká Ohrada

Jaromír Kurz (1895 - 1965), český lékař, oftalmolog, člen ČSAV, profesor Univerzity Karlovy, zakladatel české oftalmologie.

Liběšická - Malá Ohrada

Liběšice, obec v západních Čechách.

Liščí - Nová Ves

Ulice byla pojmenována v návaznosti na předchozí názvy podle výskytu zvěře v okolí Prahy.

Líšnická - Stodůlky

Líšnice, obec na západ od Prahy.

Lýskova - Stodůlky

František Lýsek (1904 - 1977), český hudební pedagog, sbormistr.

Mezi Školami - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle své polohy, spojuje školy.

Mládí - Stodůlky

Název vychází z původního pojmenování ulice, která vede kolem školy.

Modrá - Lužiny

Ulice je pojmenována podle převládající barvy fasád domů.

Mohylová - Lužiny

Mohyla je kuželovitý násyp nad hrobem, stavěny od eneolitu, u nás i v době staroslovanské.

Mukařovského - Lužiny

Jan Mukařovský (1891 - 1975), český literární teoretik a estetik, profesor Univerzity Karlovy, akademik ČSAV.

Mutěnínská - Malá Ohrada

Mutěnín, ves v západních Čechách.

Na Dolnici - Stodůlky

V místech na severozápad od Malé Ohrady je kotlina zvaná "Na dolnici" - starý pomístní název vzniklý podle stávajícího terénu.

Na Hvížďalce - Malá Ohrada

Pomístní název.

Na Klínech - Třebonice

Název pramení ze staršího pomístního názvu.

Na Vlku - Stodůlky

Starý pomístní název, je odvozen od pojmenování domu čp. 27, jehož majitele byl v 16. století Šebestián Vlk.

Na Zlatě - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle nálezu prvního pravěkého předmětu ze zlata - záušnice - na území Velké Prahy.

Nad Brůdkem - Třebonice

Pojmenování je odvozeno od místního vžitého názvu.

náměstí Na Lužinách - Stodůlky

Pojmenování osady Lužiny se váže asi k 19. století. Dle stodůleckého kronikáře Františka Vlasáka vznikl název zkomolením jména prvního tamního hajného Josefa Lozenského. Ten měl na příkaz pražského purkrabího hraběte Filipa Kolovrata zabezpečit pořádek v háji a lese, kde postupně vznikla osada.

Nárožní - Stodůlky

Ulice je pojmenována podle místního názvu - Na rohu háje.

Netouškova

Miloš Netoušek (1889 – 1968), český lékař, internista, profesor Univerzity Karlovy, Jeden ze zakladatelů české hematologie.

Neustupného - Lužiny

Jiří Neustupný (1905 - 1981), český archeolog, zabývající se dobou kamennou, metodologií a muzeologií, profesor Univerzity Karlovy.

Nušlova - Nové Butovice

František Nušl (1867 - 1951), český astronom, profesor Univerzity Karlovy, ředitel hvězdárny v Praze. Zabýval se zejména astrometrií, vynikl jako konstruktér strojů k měření souřadnic.

Ohradské náměstí - Velká Ohrada

Pojmenování je odvozeno od polohy náměstí na území Velké Ohrady.

Oistrachova - Lužiny

David Fjodorovič Oistrach (1908 - 1974), ruský houslový virtuóz a hudební pedagog.

Ohradské náměstí - Velká Ohrada

Pojmenování je odvozeno od polohy náměstí na území Velké Ohrady.

Oistrachova - Lužiny

David Fjodorovič Oistrach (1908 - 1974), ruský houslový virtuóz a hudební pedagog.

Okruhová - Stodůlky

Ulice má tvar půloblouku, odtud její název.

Ostřicová - Stodůlky

Ulice je pojmenována podle ostřice, rodu vlhkomilných jednoděložných rostlin z čeledi šáchorovitých.

Otavova - Třebonice

Zdeněk Otava (1902 - 1980), český operní pěvec, profesor AMU, člen Národního divadla v letech 1929 - 1972.

Ovčí hájek - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle skutečnosti, že sousední pozemky nesou jeden z nejstarších doložených názvů Za Ovčím hájkem.

Pavrovského - Velká Ohrada

Josef Pavrovský (1909 - 1974), český lékař, chirurg, profesor Lékařské fakulty UK v Praze.

Petržílkova - Nové Butovice

Václav Petržílka (1905 - 1976), český fyzik, profesor ČVUT.

Píškova - Lužiny

František Píšek (1886 - 1970), český metalurg, akademik ČSAV.

Pod Hranicí - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle průběhu původních katastrálních hranic.

Pod Kulturním domem - Lužiny

Ulice je pojmenována podle své polohy.

Pod Vlkem - Stodůlky

Název ulice se váže k místu Na Vlku, Ulice vede za základní školou.

Pod Zličínem - Stodůlky sever

Ulice je pojmenována podle své polohy pod oblastí nazývané Pod Zličínem.

Podohradská - Malá Ohrada

Ulice je pojmenována podle své polohy pod Malou Ohradou.

Podpěrova - Lužiny

Josef Podpěra (1878 - 1954), český botanik, akademik ČSAV.

Prusíkova - Velká Ohrada

Bohumil Prusík (1886 - 1964), český lékař-internista, profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Přecechtělova - Velká Ohrada

Antonín Přecechtěl (1885 - 1971), český otorinolaringolog, akademik, profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Před Rybníkem - Lužiny

Ulice je nazvána podle své polohy, nachází se před rybníkem.

Rotavská - Velká Ohrada

Rotava, ves v západních Čechách, na Sokolovsku.

Rozvadovská spojka - Stodůlky, Nové Butovice

Rozvadov, obec jižně od Tachova. Ulice byla pojmenována podle svého směru od roku 1992. Původně schválený název Rozvadovská byl neznámo kdy změněn na Rozvadovská spojka.

Seydlerova - Nové Butovice

Augustin Seydler (1849 - 1891), český fyzik-astronom, profesor teoretické fyziky a astronomie na pražské univerzitě, autor první české vědecké učebnice fyziky.

Sezemínská - Lužiny

Sezemín, část obce Drahotín na Domažlicku.

Sluneční náměstí - Nové Butovice

Náměstí je pojmenováno podle svého charakteru.

Sojčí - Velká Ohrada

Pojmenování je přizpůsobeno ostatním názvům v daném prostoru (např. Kuní, Křepelčí atp.)

Srnčí - Velká Ohrada

Pojmenování je přizpůsobeno ostatním názvům v daném prostoru (např. Kuní, Křepelčí atp.)

Suchý vršek - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle starého pomístního názvu tohoto prostranství.

Šostakovičovo nám. - Stodůlky

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (1906 - 1975), sovětský hudební skladatel. Skládal opery, balety, symfonie, hudbu komorní, klavírní, scénickou a filmovou.

Tlumačovská - Malá Ohrada

Tlumačov, ves v západních Čechách na Domažlicku.

Trávníčkova - Lužiny

František Trávníček (1883 - 1961), český jazykovědec, bohemista, profesor UK, akademik ČSAV.

U Albrechtova vrchu - Malá Ohrada

Název je odvozen podle polohy u nedaleké vyvýšeniny tohoto jména.

U Cikánky - Stodůlky

Ulice je pojmenována podle hostince Na Cikánce, který se zde nacházel již v 19. století.

U Dálnice - Stodůlky

Ulice je pojmenována podle své polohy, vede podél dálnice.

U Dobráků - Velká Ohrada

Při pojmenování ulice byl akceptován vžitý místní název.

U Hasičské zbrojnice - Třebonice

Ulice je pojmenována podle své polohy.

U Jezera - Lužiny

Ulice je pojmenována podle své polohy u retenční nádrže.

U Kašny - Stodůlky

Název odráží polohu ulice směřující ke kašně.

U Paloučku - Stodůlky

V těchto místech se nacházely louky, které patřily drobným zemědělcům.

V Borovičkách - Stodůlky sever

Pomístní název.

V Brůdku - Třebonice

Pomístní název.

V Hůrkách - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle starého pomístního názvu tohoto území.

V Nové vsi - Nová Ves

Ulice je pojmenována podlé své polohy v Nové Vsi.

Vackova - Stodůlky

Karel Vacek (1902 - 1982), hudební skladatel, muzikant a zpěvák. V letech 1935 - 1935 byl členem orchestru Osvobozeného divadla. V roce 1940 založil vlastní orchestr.

Ve Stromořadí - Stodůlky

Ulice je pojmenována podle stromořadí, které ji lemuje.

Velichovská - Malá Ohrada

Velichov, ves v západních Čechách, v podhůří Šumavy severozápadně od Sušice.

Vlachova - Stodůlky

Karel Vlach (1911 - 1986), hudební skladatel a dirigent, od roku 1938 byl v čele vlastního tanečního orchestru.

Vlasákova - Stodůlky

František Vlasák (1902 - 1992), dlouholetý místní kronikář.

Volutová - Nové Butovice

Ulice je pojmenována podle nálezů volutové keramiky, která je památkou na nejstarší zemědělskou kulturu ve střední Evropě (5000 let p.n.l.).

Vstavačová - Stodůlky sever

Vstavač, rod jednoděložních rostlin z čeledi vstavačovitých. Je známo asi 200 druhů. Název ulice vyjadřuje přírodní prostředí v okolí, kde se vstavač vyskytuje.

Za Lužinami - Lužiny

Název vychází z polohy ulice.

Za Mototechnou - Stodůlky sever

Název ulice je odvozen od její polohy.

Zaječí - Velká Ohrada

Ulice je pojmenována podle dřívějšího výskytu zvěře, nyní podle zvyku místních občanů.

Zázvorkova - Lužiny

Jan Zázvorka (1884 - 1963), český architekt. V jeho tvorbě, směřující k modernímu klasicismu, se spojuje kotěrovská tradice s impulzy purismu a vědeckého funkcionalismu. Je autorem památníku na Žižkově a Smíchovského nádraží.

Zvoncovitá - Lužiny

Název má vztah k místním archeologickým nálezům keramiky kultury zvoncovitých pohárů z konce eneolitu (2000 let p.n.l.).

Živcových - Stodůlky sever

Manželé Václav Živec (1897 - 1943) a Jarmila Živcová (1908 - 1943) byli stodůlečtí občané, zatčení v době heydrichiády pro podezření z ukrývání parašutistů. Byli vězněni na Pankráci, kde byli 9.9.1943 popraveni.

Zveřejněno: 29.04.2013 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 17247 x
Vytisknout