Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

24. 01. 2023

Nová okna v MŠ Ovčí Hájek

Městská část Praha 13 i nadále investuje do školských zařízení. V mateřské škole Ovčí hájek právě probíhá výměna oken, která pomůže výrazně omezit úniky tepla z budovy. Investice ve výši 5 milionů Kč tak sníží náklady na provoz a zajistí kvalitnější prostředí v celé budově.

„Výměny oken ve školských zařízeních postupně uskutečňujeme ve všech 22 mateřinkách i deseti základních školách, tato je jedna z posledních. Jak se ukazuje, tato investice se skutečně vyplatí. Nová okna jsou vybavena moderními funkčními prvky: nejenže výborně izolují, takže v zimě nedochází ke zbytečným únikům tepla do okolí, ale také v létě propouštějí méně tepla do budov. Věřím, že investici ocení jak děti a rodiče, ale také zaměstnanci,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Celkem se v mateřské škole Ovčí hájek vyměňuje 108 kusů oken a balkonových dveří, a proto je denní provoz upraven především s citlivým ohledem na děti. “Výměna probíhá postupně, abychom zajistili bezpečný provoz naší mateřské školy. Snažíme se s dětmi trávit co nejvíce času mimo školní budovu a věříme, že rodiče nezbytná omezení chápou,“ dodala ředitelka Hana Baštová.

Nová okna a balkonové dveře jsou samozřejmě nejen bezpečnější, ale současně lépe do prostor školky propouštějí žádoucí světlo. „Zdravé světlo je nejen pro děti ve školách a školkách jedním z důležitých činitelů ovlivňujících podmínky vlastního vzdělávání.  Navíc zabraňují nechtěným průvanům, dříve způsobovaným starými rámy původních oken. Děkuji všem zaměstnancům i rodičům za shovívavost. Dočasná omezení všem jistě vynahradí budoucí provoz,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz

MŠ Ovčí Hájek výměna okenMŠ Ovčí Hájek výměna okenMŠ Ovčí Hajek výměna okenMŠ Ovčí Hajek výměna okenMŠ Ovčí Hajek výměna okenMŠ Ovčí Hajek výměna oken
Vytisknout