Bytovou výstavbu na Třináctce nerozlučně provází pojmenovávání nových ulic. Připomínají nejen další významné osobnosti, ale i záměr radnice zachovávat původní místní názvy v dobrých adresách živě pulzujícího města. Názvy byly vybrány po konzultacích v místopisné komisi. Rada hl. m. Prahy je schválila 2. února 2010. Některé vycházejí i z návrhů firem, které zde postavily bytové domy.

Siemensově ulici v katastru Stodůlek dominuje nová budova sídla společnosti. Ulice vychází jižně z Bessemerovy, lomí se k východu a končí v Jeremiášově. O Ernstu Werneru Siemensovi (1816-1892) se dočtete v březnovém čísle STOPu. Bessemerova ulice vychází západním směrem z Jeremiášovy, kříží Siemensovu a končí jako slepá. Henry Bessemer (1813-1898) z anglickáho Charltonu významně ekonomizoval výrobu oceli.

Nové ulice ZM.jpg

Wonkova ulice vede západním směrem ze Švejcarova náměstí proti ul. Karla Kryla a vstupuje do Přeučilovy.
Pavel Wonka (1951-1988) - rodák z Vrchlabí, odpůrce a oběť totalitního režimu. Přeučilova ulice míří na sever ze západního konce ul. Nad Dalejským údolím, přetíná křižovatku s Wonkovou a slepě končí. František Přeučil (1907-1996) - redaktor časopisu Československý obchod, byl v procesu s Miladou Horákovou odsouzen na doživotí.

Nové ulice VO 2.jpg

Ulice Na přívozích nese jméno podle starého pomístího názvu v mapách z 1. poloviny 19. století. Vychází z ulice U Cikánky, od ulice Za Lužinami se točí k východu a jihu a míří zpět k Cikánce. Místopisnou změnou od 2. 2. 2010 je také prodloužení ulice Nad Dalejským údolím směrem na západ, kde vstupuje do Přeučilovy. Stejně tak se už v říjnu 2009 protáhla ulice K Chabům (katastr Třebonice), až k bezejmenné cestě směřující do Jeremiášovy.

Ulice Stoličkova vychází z ulice Karla Kryla mezi Eberlovou aNad Dalejským údolím.
Je pojmenovaná podle českého geologa a paleontologa Ferdinanda Stoličky.

Ulice Raichlova vychází jižním směrem ze Smíchovské u křižovatkySmíchovské s Jeremiášovou, prochází křižovatkou s dosud nepojmenovanou ulicí a slepě končí před budoucím náměstím.
Plukovník Pravomil Raichl, 1921 – 2002, Bojoval v československé jednotce na východní frontě, na začátku padesátých let odsouzen k smrti, později trest změněn nadoživotí. Po útěku z vězení žil v NSR a USA. Do vlasti se vrátil až po roce 1989.

Ulice Münzbergerových vychází východním směrem z ulice Za Mototechnou mezi domy čp. 1114 a 2640 a vstupuje do ulice Márovy.

Ulice Márova vychází východním směrem z ulice Za Mototechnou mezi domy čp. 1651 a 1114, lomí se k jihovýchodu a vstupuje do ulice Münzbergerových.

Ulice Kejhova vede podél východního průčelí domu čp. 1114 a tvoří kolmou příčku mezi ulicemi Münzbergerových a Márovou.

 

 

 

 

Vytisknout