Zveřejněno od:21.05.2020 0:00:00
Zveřejněno do:06.06.2020 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:Novostavba bytového domu Chalabalova ul., Praha 5 - Stodůlky
Značka:P13-15535/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


2015-47166.pdf
Vytisknout