Zveřejněno od:20.05.2020 0:00:00
Zveřejněno do:05.06.2020 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Územní a stavební řízení
Název:"Novostavba opěrné zdi a oplocení pozemku"
Značka:P13-21556/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:ÚMČ Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


2019-57807.pdf
Vytisknout